Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Polypper i tarmen

Spørsmål

Jeg har hatt blod i avføringen fra og til under et par år, og har nå blitt anemisk (Hb mellom 9-10). Nå har jeg blitt undersøkt med koloskopi, som viste at jeg hadde hundrevis av polypper. Gastrokirurgen tok prøver fra noen av dem, og sa at dette ikke er noe farlig, men avhengig av hva biopsierne viser skal jeg gjøre oppfølgende koloskopi med enten 2-års eller 5-års intervaller. Mitt problem er at jeg ikke føler meg trygg med dette svaret. Jeg har jo ikke fått noen behandling som vil hjelpe symptomerne mine, uten jeg ska fortsatt vara utmattet og anemisk...? Noen hemorojder har ikke blitt funnet, så jeg antar den logiske forklaringen blødningerne er polypper? Likevel sier kirurgen at han fant det vanskelig å forestille seg at disse polypperne kan forårsake blødninger.

Ifølge literaturen så inneberer multipla polypper en høy risiko for å utvikle kreft og kolektomi anbefales. Basert på det så er det vanskelig for meg å forstå hvorfor de polypper som ble funnet ikke ble tatt alvorlig. Bør jeg be om en genetisk test for FAP? Eller hvilke andre typer av oppfølgingsundersøkninger bør jag be om?! Jeg vet ingenting om min families historie når det gjelder FAP, men hva jeg forstår har 1/10 som oppviser FAP ikke det tidligere i familien. Verdt å nevne er også at jeg har hemihypertrofi, noe som medfører en økt risiko for tumorsykdommer.

Er det noen måte for meg som pasient å gå til en annan spesialist, med resultatene av kolonoskopin, for en second opinion?

Svar

Hei! Polypper i tarmen kan ha varierende grad av celleforandringer. Alt fra lette forandringer til betydelige forandringer som forstadie til tarmkreft. Det er grunnen til at legen vil vente med svaret fra biopsi for å komme med anbefaling. Selv om du har mange polypper og de kun viser milde celleforandringer, vil behandlingen være kontroller med koloskopi. Det å fjerne hele tykktarmen er et stort inngrep som innebærer komplikasjonsfare. Ved alvorlige cellefoandringer vil ofte det være behandlingsalternativet. Du lurer på om du skal ta en gentest for familieær adenomatose polypose. Det har egentlig lite for seg da behandlingen vil styres ut fra biopsisvaret. Det kan føles ubehagelig at ingenting annet blir gjort enn å bestemme hyppigheten av kontroller med coloskopi. Det er imidlertid standard og konsensus innen fagområdet for dette. Grunnen er at alternativet med å fjerne tykktarmen er såpass drastisk og kontroller vil fange opp polypper som evt utvikler seg til kreft fanges opp tidlig. Anemi og blod i avføringen er imidlertid et annet aspekt. Polypper kan blø og det er da mulig å fjerne disse ved coloskopi. Om det gir gjentagende blødning med anemi tilfølge til tross for polyppfjerning, vil man måtte vurdere å fjerne tarmen. Second opinion av kirurg er fullt mulig. Det er bare å be fastlege eller kirurgen du har på sykehuset til å be om dette.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-