Bivirkninger av antibiotika ?

Spørsmål

Hei! Har en lang tid vært plaget med smerter i magen og diaré. Etter en pencilin behandling i utlandet, ble plagene forverret og jeg ble tilslutt innlagt på sykehus med blødninger i magen. Det ble sagt at dette var en reaksjon på antibiotikaen. Siden denne episoden har plagene blitt verre, og de har nå vedvart i flere måneder. Har veldig ofte løs avføring om morgenen, samt enkelte episoder med diaré om dagene. Smertene er hovedsakelig luftsmerter. Har vært i kontakt med lege, som sendte meg videre til koloskopi. Denne undersøkelsen gav ikke noe svar på hvorfor jeg har slike problemer med magen. Etter å ha undersøkt litt, har jeg fått høre at dette kan være symptomer på sopp. Kan dette være tilfelle? Jeg har også veldig ofte søthunger, noe som jeg har hørt kan være en direkte følge av soppinfeksjon.

Medisiner: Ido-form

Kvinne, 20 år

Svar

Hei !
Jeg er litt usikker på hva du mener, når du sier at du fikk "blødninger i magen"; mener du i magesekken som ved f.eks. magesår, eller er det fra endetarmen du mener ? Det er ganske viktig informasjon, for å tolke dine symptomer og gi deg svar.

Hvis du hadde blødning i magesekken, så burde du vært gastroskopert nå, og jet tenker vel at du kanskje burde vært gastroskopiert uansett nå, i og med at man ikke fant noen forklaring på dine plager ved koloskopien.

Du bør også få tatt en dyrkningsprøve av avføringen, for å se om du har noen sykdomsfremkallende bakterier der. (salmonella mv.) Dette vil jo ikke vises på en gastroskopi.

Du spør om det kan være en soppinfeksjon. Du tenker vel da på candida-diagnosen. Candida er en soppart, som kan blomstre opp etter kraftig eller langvarig antibiotikabehandling, vanligst i form av candidainfeksjon i skjeden.

Generell candidainfeksjon i kroppen inkl tarmen er imidlertid en veldig kontroversiell diagnose, som ikke er alment anerkjent i medisinske miljøer. De fleste leger har vel rimelig liten tro på at denne tilstanden eksisterer, men det er jo i seg selv ikke et bevis på at tilstanden ikke eksisterer. Medisinsk kunnskap er hele tiden i forandring, og det man ikke visste eller anerkjente for 5 eller 10 år siden, kan være en almengyldig sannhet idag. Så hvordan det går med "candida-syndromet" vet ingen pr idag.

Kritikken mot at dette er en faktisk sykdom, går bl.a. på at hvis man leser symptomlistene, hvor man skal krysse av for hvor mange symptomer man har, så er der så mange og uspesifikke og alminnelige symptomer, at nærmest "de fleste" vil kunne få mistanke om at de har denne tilstanden.

Da dette ikke er en alment medisinsk anerkjent diagnose, vil nok ikke jeg personlig anbefale deg å gå nærmere inn på utredning og evt behandling av dette, men det står du fritt til å velge selv selvfølgelig og heldigvis !

Det jeg imidlertid ville ha gjort er følgende:
1) dyrkningsprøve av avføring
2) gastroskopi
3) dersom disse 2 ikke viser noen sykdom, så ville jeg ha begynt med jevnlig bruk av Biola. Biola inneholder levende bakterier, av en type som er bra for tarmen. Etter en kraftig antibiotikakur, vil ofte tarmens normalflora av normale tarmbakterier også ha strøket med, og da kan man få plager som du beskriver. Da gjelder det å rette opp igjen en sunn tarmflora.
I motsetning til youghurt, surmelk osv hvor bakteriene ikke overlever magesyren, og derfor ikke vil kolonisere tarmen, så vil de "sunne" bakteriene i Biola overleve magesyren, og utvikle seg videre i tarmen, slik at en ny og god bakterieflora vil etablere seg i magen igjen.

Vedr. din søthunger:
Søthunger er ikke noe entydig "bevis" på evt candidainfeksjon.
Søthunger oppstår f.eks. ved ustabilt blodsukker, som følge av at man spiser måltider med mye raske karbohydrater og lite protein/fett, evt relativ overproduksjon av insulin / begynnende insulinresistens, hvilket er en svært vanlig tilstand hos friske folk. Dette kan du evt få undersøkt hos din lege med blodprøver som heter fastende C-peptid m.v., men jeg synes ikke nødvendigvis dette er noe å gå inn på med mindre søthungeren er en reell plage for deg.
Videre kan søthunger skyldes mørketidsplager / lett vinterdepresjon, som man evt kan ha uten å være direkte deprimert. Jeg hører stadig om folk som får økt søtbehov om vinteren. Dette behandler man meget effektivt og raskt med lysbehandling. Se egen artikkel på lommelegen om dette.

Jeg ønsker deg lykke til !