Leversykdom

Usunn livsstil er en stor årsak til leversykdom og leversvikt. Men selv om leveren er skadet, er det mulig å bli helt frisk.

GULSOTT: Gulskjær i huden og på det hvite i øynene er tegn på leversykdom. Foto: Science Photo Library
GULSOTT: Gulskjær i huden og på det hvite i øynene er tegn på leversykdom. Foto: Science Photo Library Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Leversykdom, leversvikt og særilg alkoholrelatert sykdom i leveren er et økende samfunnsproblem.

Leveren er et livsviktig organ, som har en rekke funksjoner. Blant annet er den produksjonssted for proteiner og galle i tillegg til å spille en vesentlig rolle i stoffskiftet i kroppen, og fungerer som «rensestasjon» for blodet ved at avfallsstoffer, giftstoffer, alkohol og gamle blodceller brytes ned her.

- Det som er så morsomt med leveren er at den har stor reservekapasitet. Den har mye å gå på og kan gjendanne seg for å kompensere for det som faller bort. Hvis man gjør en livsstilsendring kan leveren bli helt frisk igjen, sier Birgitte Seip, leder av Norsk gastroenterologisk forening og seksjonsoverlege ved Gastromedisinsk avdeling ved Sykehuset i Vestfold.

Blodprøver: Har du for høye verdier på leverprøver?

Leversykdom

LEGE: Birgitte Seip, leder av Norsk gastroenterologisk forening og seksjonsoverlege ved Gastromedisinsk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Foto: Privat
LEGE: Birgitte Seip, leder av Norsk gastroenterologisk forening og seksjonsoverlege ved Gastromedisinsk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Foto: Privat Vis mer

Man skiller mellom en rekke ulike leversykdommer, og noen av disse kan man fint forebygge eller reversere ved gode helsevaner.

Birgitte Seip gir en oversikt over de ulike sykdommene:

 • Alkoholrelatert leversykdom. Forårsaket av å ha drukket for mye alkohol over lang tid.
 • Leversykdom forårsaket av infeksjon hepatitt B eller hepatitt C.
 • Nonalkoholisk fettlever. Henger sammen med overvekt og eller diabetes. Dette er noe man kan gjøre noe med ved en livsstilsendring.
 • Autoimmune leversykdommer, som for eksempel primær biliær chlangitt
 • Avleiringssykdommer. Man lagrer for mye jern i leveren, noen mennesker skiller ikke ut jernet man ikke trenger. Dette kan gi leversykdom.
 • Kreftsykdom. Kreft som oppstår i leveren, såkalt primær leverkreft er relativt sjelden, rundt 250 mennesker i Norge blir rammet hvert år. Mer vanlig er metastaser, kreft som har oppstått et annet sted i kroppen og spredt seg til lever.
 • Medikamentutløst leverskade - leversvikt

- Alkoholrelatert leversykdom er et stort samfunnsproblem, men hvis det er leversykdom forårsaket av usunn livsstil kan dette som regel reverseres ved en livsstilsendring, sier Seip.

Er du redd for kreft?

Symptomer på leversykdom

Symptomer på leversykdom kan være vanskelig å oppdage til å begynne med.

- Leversykdom gir sene symptomer fordi leveren bruker sin reservekapasitet. Symptomene viser seg gjerne når denne er brukt opp, sier Seip.

- For eksempel gir alkoholrelatert leverskade lite symptomer før det er snakk om leverskade, mens ved hepatitt kan du få gulsot og feber med en gang, forklarer Seip.

image: Din fantastiske lever

Din fantastiske lever

Når symptomene på leversykdom eller leversvikt kan dette være:

 • Gulskjær i huden og på det hvite i øynene
 • Feber
 • Tretthet og utmattelse
 • Muskelsmerter
 • Mageomfang kan øke
 • Hudkløe
 • Skjelvinger

- Vanligvis fanges leversykdom opp litt tilfeldig. Man går til legen fordi man føler seg slapp og ikke i form. Da kan det tas en leverprøver og disse er ganske følsomme og gir tidlig utslag, forteller Seip.

Kyssesyken kan gi symptomer fra lever

LEVER: Leveren er et livsviktig organ. Foto: NTB Scanpix
LEVER: Leveren er et livsviktig organ. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Skrumplever

Det har vært en økning i antall sykehusinnleggelser for alkoholrelatert levercirrhose de siste 10 årene.

Skrumplever betyr at leveren er alvorlig skadet ved at mye av leverens vanlige vev er erstattet med bindevev og dermed ikke klarer å gjøre de oppgavene i kroppen som den skal.

Mer enn halvparten av alle tilfeller skyldes langvarig og høyt inntak av alkohol, men det finnes også andre årsaker som for eksempel kronisk virusinfeksjon og visse immunologiske sykdommer. Langvarig overvekt med ledsagende fettlever kan også i sjeldne tilfeller gi opphav til skrumplever som gir en alvorlig leversvikt.

– Rundt 1,5 prosent av befolkningen vil utvikle skrumplever i løpet av livet. Sannsynligvis er dette tallet økende, som følge av et stadig høyere alkoholinntak i befolkningen. Dette sa John Willy Haukeland, overlege ved Gastromedisinsk avdeling på Oslo Universitetssykehus (OUS) Ullevål, til Lommelegen.no i fjor.

Hepatitt og leverskade

Hepatitt B og Hepatitt C kan forårsake leversykdom.

 • Hepatitt B: er en virusinfeksjon som angriper leveren. Infeksjonen gir som oftest ikke symptomer og de fleste blir bra uten behandling. Viruset angriper leveren. Hepatitt B viruset finnes i kroppsvæsker hos mennesker som er smittet. Smitte kan skje hvis blod eller annen kroppsvæske fra en som er smittet kommer inn i kroppen. Smitte skjer ofte via sex eller ved gjenbruk av urene sprøyter med narkotika.
 • Hepatitt C: er en infeksjon som kan skade leveren. Mange vet ikke at de er smittet fordi det kan gå mange år før symptomene utvikles.

- Noen ganger bekjemper immunforsvaret viruset uten behandling. Dette skjer hos 20 av 100 smittede. Vanligvis slår viruset seg ned i kroppen. Har du hatt virusinfeksjonen i mer enn seks måneder, betyr det at du har kronisk hepatitt C. Noen mennesker lever med dette i mange år uten helseproblemer, men viruset kan skade leveren og føre til leversvikt. Kronisk leversvikt er en potensielt livstruende sykdom som svekker leverens evne til å bryte ned avfallstoffer i kroppen, bekjempe infeksjoner og fordøye maten.

Prognoser

I svært mange tilfeller er det mulig å bli bedre ved leversykdom, ifølge Birgitte Seip.

- Det kan stoppes og bli bra eller bedre, sier Seip.

Til og med ved skrumplever (levercirrhose) er det mulig for leveren å bli bedre.

- Skrumplever er en kronisk betennelse i leveren som har ført til at vevet har endret seg og ikke går tilbake til det normale. Men leveren kan bygge nytt vev i noen tilfeller. Dette varierer ved de forskjellige sykdommene, forklarer Seip.

- Det viktigste er å forebygge leversykdom. Trenger man noen hvite dager? Skal man ut å reise bør man vurdere vaksiner og bruke kondom/ beskyttelse i smittesituasjoner. Regelmessig mosjon og forbygge overvekt og ikke spis jern hvis man vet man ikke trenger det.