Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Polypper i tykktarm

Spørsmål

Fikk utført koloskopi på Rikshospitalet i 2013. Intet unormalt ble funnet og jeg har en rapport på det. Hvor lang tid tar det før noe unormalt kan oppstå i tarmen , som polypper?

Mann 82
Svar

Hei.


Det vil kunne variere betydelig, men siden du her viser til det at du selv ble koloskopert for 2013, så tolker jeg dette som at det du lurer på om du eventuelt bør undersøkes påny nå, med tanke på om du kan ha fått nye.

Svaret på det vil avhenge av en rekke faktorer, og vurderes individuelt ut fra om man er i en risikogruppe eller ikke. OG det hele skjer langsomt og gradvis, fra den første unormale og usynlige celledeling, til reelle synlige polypper. 


Det finnes for eksempel en tilstand som heter familiær polypose, hvor en har arvelig betydelig økt risiko for polypper og også tarmkreft. Og hvorvidt du trenger å undersøkes nå avhenger av om du har symptomer eller annet som taler for sykdom i tarmen. Det er for lite informasjon i det du skriver, til å gi deg noe mer konkret svar på dette, så mitt gode råd blir at du bestiller en time hos fastlegen for en grundigere samtale om dette. Det er også verd å si at på de syv årene som har gått siden du ble koloskopert, så er det fullt mulig å ha utviklet polypper, generelt sett.