Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Medisiner mot magesyre, er det uheldig å bruke disse over lang tid?

Spørsmål

Hei. Jeg har vært plaget med halsbrann og sure oppstøt periodevis i mer enn 10 år. De siste to-tre årene stort sett daglige plager. Har tidligere tatt kurer med Somac med god virkning, men plagene kommer tilbake etterhvert. Sommeren 2017 startet jeg på enda en Somac kur, men etter en uke fikk jeg elveblest over hele kroppen og legen seponerte somac’en i tilfelle det var den som utløste det. Hudlegen var uenig og han mener elveblesten hadde ingen sammenheng med verken Somac eller mat. Har ikke turt å ta de etter det, til tross for hva hudlegen mente. Har i 1 til 1 1/2 år nå tatt Ranitidine 150 mg fast hver kveld. God virkning på nattestid, men har i det siste hatt mye plager på dagtid. Tok gastroskopi i høst. Alt var helt normalt. Legen skrev ut Nexium, men fastlegen min mener at jeg heller bør fokusere på å slutte med syrenøytraliserende. Jeg klarer ikke å forstå hvordan dagen og nettene da blir. Det brenner kraftig i mage og hals, mye raping og oppstøt. Fastlegen mener det er farlig å bruke sånn medisin over tid. Hva mener dere jeg bør gjøre? Er det farlig å bruke Ranitidin eller protonpumpehemmer over flere år? Jeg er normalvektig og vet hva jeg ikke bør spise, men syren er der likevel. Lurer også på om noen av medisinene mine kan gjøre det verre? Bruker Selo-Zok, Sarotex, cerazette og Avamys og ranitidin fast. Så bruker jeg Zomig nasal ( den får jeg halsbrann av) ved behov og ca 5 ganger i måneden et NSAID preparat, men aldri på tom mage. Hvis jeg må seponere Ranitidin, kan jeg da slutte på dagen? Kan legge til at jeg har mye slimdannelse i halsen som jeg hoster/harker opp.

Kvinne 39
Svar

Hei.


Først til det med din elveblest, og hva som kan ha vært årsaken til det.

I de fleste tilfeller av elveblest klarer man ikke på påvise noen sikker årsak. Noen ganger, hvis for eksempel ser klare mønstere, at en får elveblest hver gang en inntar en spesiell matvare eller tablett, så kan det imidlertid være tydelig og klart. 

Du fikk elveblest mens du brukte Somac. Det kan ha vært årsaken, men behøver slett ikke å ha vært det, for du kan jo tilfeldigvis ha fått elveblest akkurat da, utløst av noe annet, uten at det hadde noe som helst med Somac å gjøre. 

Hudlegen din kan forøvrig heller ikke si noe sikkert om at det IKKE var årsaken.

Begge kan ha rett, begge kan ha feil, både hudlege og fastlege.

Den eneste måten du evt kunne ha funnet ut av det på, var å ta Somac påny, for hvis du da med en gang fikk elveblest, så var det en sannsynlig sammenheng. Men det vil jeg nok ikke anbefale deg, for hvis du har reagert med elveblest en gang på noe, så kan du teoretisk få en større og verre reaksjon neste gang du eksponeres for det. Og uansett vil det jo være ubehagelig å utsette seg for elveblest nok en gang.

Så til dine medisiner, -du spør om de kan være årsaken til mageplagene dine.

Selo-Zok kan gi magesmerter og brekninger, Sarotex og Cerazette kan gi kvalme.

Du forteller at du har raping og sure oppstøt, og brennende følelse i magen. Siden disse medisinene tross alt kan gi forskjellige slags mageplager som bivirkning, jfr over, kan det ikke aldeles utelukkes at årsaken til plagene dine kan være bivirkninger av en eller flere av disse. Den eneste måten å finne ut av det på, er å slutte med en medisin av gangen, være uten i en periode, for å se om mageplagene da forsvinner. Jeg vet ikke hvorfor du bruker Selo-Zok og hvor viktig det er at du tar den, så ikke forsøk det uten å forhøre deg med legen din først, om du ønsker å teste ut dette. Sarotex og Cerazette kan du nok føle deg noe friere med å forsøke deg uten. Du må teste ut et medikament av gangen, naturligvis, for hvis du sluttet med flere tabletter samtidig,og ble bedre i magen, så ville du ikke kunne vite hvilket av medikamentene som var "skurken" her.


Du skriver at du "ikke kan forstå hvordan dagen og nettene ville bli" om du kuttet ut magemedisinen nå. Det kan du kanskje ikke vite uten å forsøke det? Har du i det hele tatt forsøkt det? Hvis ikke, bør du nesten gjøre det, i det minste for å svar på nettopp hvordan det er å ikke bruke disse medisinene. Du kan evt forsøke annen og komplett ufarlig magemedisin istedet, for eksempel innen gruppen antacida, syrenøytraliserende, f.eks. Titralac eller Novaluzid. Har du god virkning av disse, ville det vært svært greit og helt uproblematisk å bruke over lang tid, så ikke unnlat å teste ut denne muligheten.


Du spør om det er farlig å bruke Ranitidin eller protonpumpehemmer over flere år. Det er egentlig to spørsmål, og jeg skal forklare hvorfor:


Ranitidin er forøvrig ikke en protonpumpehemmer (egen type syrereduserende medisin), men en H2-blokker. De har en helt annen virkningsmekanisme og bivirkningsprofil enn protonpumpehemmere. Når det gjelder eventuelt uheldige virkninger av H2-blokkere, så kan vi lese følgende i medikamentomtalen i Felleskatalogen: "Det er begrenset med langtidssikkerhetsdata, spesielt vedrørende vekst og utvikling." Nå er ikke du i "vekst om utvikling", 39 år gammel, heldigvis, men her er det som med så mye annet: Vi vet ikke så mye om det. Det igjen betyr på ingen måte det samme som at det behøver å være skadelig eller uheldig.


Det man er noe mer bekymret over / opptatt av når det gjelder langvarig bruk av "magesyremedisiner", er imidlertid protonpumpehemmere, som f.eks. Somac og Nexium.

Slike medisiner kan nedsette opptaket av vitamin B12 ved langvarig bruk. De kan også i noen grad øke risikoen for brudd i hofte, håndledd og ryggrad, men det gjelder helst eldre pasienter og personer med generelt svekket helse. De kan også gi magnesiummangel, tildels alvorlig. Derfor anbefales det vanligvis ikke å bruke medisiner av denne typen over lang tid.


Du spør om du kan slutte brått med Ranitidin, hvis du skal det. Det kan du. Den behøver ikke å trappes ned. Jeg ville gjort et forsøk på det, om jeg var deg, spesielt hvis ikke du har gjort det tidligere, for ellers kan du jo ikke vite hvordan du vil ha det uten slike medisiner. Og som beskrevet ovenfor, kan du jo forsøke med Titralac eller Novaluzid, om du skulle få mer mageplager av å forsøke deg uten Ranitidin. Det er slett ikke utenkelig at det vil kunne hjelpe deg.

Forsøk også å sove halvsittende, siden du blir spesielt plaget om natten. Det hjelper mange.


Jeg håper at informasjonen og rådene her kan være til nytte for deg, og ønsker deg lykke til.