Mb Chron og flysertifikat

Spørsmål

Hei! Jeg vurderer å søke til pilotskole, men da må jeg kunne få medisinsk sertifikat klasse 1. Jeg har Crohns, men jeg har vært symptomfri i flere år og sluttet med Remsima i desember. Siden jeg sluttet med Remsima har jeg følt meg i veldig fin form og symptomfri, men en avføringsprøve jeg tok før påske viste en betennelsesverdi på 548. Vil jeg ha mulighet til å få medisinsk sertifikat klasse 1?

Mann 29
Svar

Hei! Medisinsk sertifikat klasse 1 er den strengeste helseattesten. I regelverket står det: Søkere med diagnostisert eller med sykehistorie som viser kronisk inflammatorisk tarmsykdom skal vanligvis kjennes udyktig (jf. punkt 3, vedlegg 3 til kapittel B). Tilstanden er ofte tilbakevennende. Du beskriver en god effekt av Remsima, men det er en kort tid siden å desember å vurdere effekten på sikt. Det krever flymedisinsk kompetanse for å vurdere om du vil bestå denne testen, men i utgangspunktet kan det være vanskelig. Betennelsesverdien er høy og det kan også tale imot det. Dette er kun en almennleges vurdering og jeg vil oppfordre deg til å tatesten!