Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Magesmerter og blodig oppkast, legen anbefaler koloskopi?

Spørsmål

Dette gjelder ikke meg, men noen jeg kjenner og som betyr mye for meg. Kvinne, 34 år, ellers frisk. To netter våknet opp med svært sterke magesmerter (også smerter i midtre del av rygg) og kraftig halsbrann, den ene av nettene kastet hun opp og da var det også litt frisk blod i oppkastet. Mørk avføring flere dager på rad som har bedret seg nå. Tatt to avføringsprøver hos lege med en ukes mellomrom, påvist blod i avføringen begge gangene. Hemoglobin og jerninnhold i blodet meget lavt, langt under normalverdiene. Har fått tilført jern i blodet hos lege. Bortsett fra disse anfallene har hun ikke hatt mye vondt i magen, men hun har vært slapp og trøtt den seinere tida. Lege anbefaler nå kolonoskopi. Jeg trodde egentlig hun burde ta gastroskopi, for dette fikk meg til å tenke på magesår. Det er viktig at rett undersøkelse velges, for hun bor i USA, uten helseforsikring, så disse undersøkelsene er meget dyre. Eller er det kanskje vanlig at man gjør begge undersøkelsene ved slike symptomer? Burde hun evt. konsultere en spesialist på gastro før undersøkelse velges? Hvor viktig er det å få undersøkt dette raskt? Hun ønsker å utsette det to måneder og jeg forsøker å overtale henne til å gjøre det med én gang. Lurer også på om hun burde teste seg for Helicobacter pylori? Er det i så fall en test hun kan ta hos allmennlege?

Kvinne 34
Svar

Hei.


Jeg vet ikke hvorfor en lege har henvist henne til coloskopi, og om det kan foreligge informasjon som tilsier at dette er riktig undersøkelse, som jeg ikke vet om. Derfor vil jeg være forsiktig med å si at dette ikke er en riktig undersøkelse for henne. Men i utgangspunktet, ut fra den informasjonen du kommer med her om magesmerter, kraftig halsbrann og oppkast med blod, så vil jo jeg også umiddelbart tenke i retning av at gastroskopi ville ha vært det første som burde ha vært foretatt, da med tanke på blødende magesår. Jeg tenker derfor at hun kanskje burde diskutere med sin lege om ikke dette burde vært gjort.

Du spør om kanskje begge undersøkelsene burde vært gjort. Ved vedvarende blod i avføring slik hun har, vil en coloskopi være en del av utredningen for å finne årsak til blødning, men om en har klare symptomer som peker i retning av blødning i øvre del av mage-tarmsystemet, slik hun har, så vil det jo være riktig å begynne å undersøke der hvor det er mest sannsynlig å finne årsaken til blødningen, altså i magesekken, ved hjelp av gastroskopi.

Du spør om hun kanskje burde konsultere en spesialist på mage-tarm, og det synes jeg hun med fordel kan, om det er praktisk mulig. I Norge ville en ha benyttet fastlege / almennlege til det med å styre en utredningsprosess inkl å velge korrekte utredning.

Du spør om hvor viktig det er å undersøke dette raskt. Det fremstår på meg som at det burde gjøres, pga mistanke om blødende magesår. Helicobacter-testing vil være en naturlig del av utredningen her, og det finnes flere metoder. Den sikreste er ved prøvetaking direkte i magesekken ved en gastroskopi, men også avføringsprøver og blodprøver vil kunne gi informasjon.

Håper informasjonen er til nytte, og at din venninne får best mulig hjelp. Ha det bra.