Kreft og overlevelse

Spørsmål

Jeg har operert bort mesteparten av magesekken pga. kreft. Prøver har vist at de har fått med seg alt og at det ikke er spredning derfra. Jeg har lest at hvis det ikke er spredning og man har fått bort alt ved operasjon lever 40% etter 5 år. Hva dør de andre 60% av hvis kreften er fjernet?

Sykdommer: Hyperkolesterolemi
Kreft i magesekken
Medisiner: Pravachol

Kvinne, 39 år

Svar

Hei!

Det er kjempeflott at du er operert med så godt resultat. At de har fått med seg alt og at det ikke er spredning legger et godt grunnlag for at senere kontroller skal være uten nye funn.

Selv om man får med seg alt har man dessverre ingen garanti for at ikke kreften kan dukke opp igjen. Dette kan skyldes at små kreftceller har kommet seg videre til andre organer eller er igjen i operasjonsområdet. Selv om det er unormale celler må det være et visst antall og svulsten må ha en viss størrelse for at den skal være synlig for det blotte øye eller på røntgenundersøkelser som for eksempel ultralyd eller røntgen av lungene.

Av denne grunn skal alle kreftpasienter kontrolleres med jevne mellomrom etter et inngrep. Hvis kreften dukker opp igjen skal det vurderes stråling, cellegift eller operasjon så tidlig som mulig.

5-års overlevelse er et ofte brukt mål på prognosen eller fremtidsutsiktene etter en kreftdiagnose eller en kreftoperasjon. Man teller opp antall med en viss diagnose i et visst tidsrom og teller hvor mange som er i live etter 5 år. Grunnen til at 60% dør i løpet av 5 år kan nok være annet enn kreft, men likevel er det såpass høy dødelighet at en del av disse har nok dødd av sin kreftsykdom som kommer tilbake.

Jeg synes du skal snakke med legen din eller kirurgen som opererte deg og be ham fortelle om videre kontrollopplegg og hva du kan forvente i tiden fremover.

Lykke til!