Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kan mine mageplager skyldes divertikler?

Spørsmål

Jeg har smertefulle spasmer i magen og innimellom oppkast, og føler at noe sitter noe fast lenger oppe i tarmen. Bruker avføringsmidler og var hos legen i går og fikk da beskjed om å bruke klyster også. Har nå i denne omgang ligget i en uke. Smertene ligger nederst på begge sider av magen. Det er alltid verst om morgenen.Det letter litt på trykket når jeg får tømt magen litt og ved gassutslipp. Jeg er trøtt og sliten. Jeg får disse plagene med jevne mellomrom,og nå oftere. Sist jeg hadde det så varte det i 3 uker, og deretter hadde jeg en uke som frisk før det begynte på an igjen. Tok koloskopi for omtrent ett år siden og da fant de et sår som de tok biopsi av og så var det utposninger i tarmen. Har ikke fått oppfølging på det. Alle blodprøver er fine. Litt utslag på crp. Jeg er i full jobb så nå har det blitt mye fravær. Hva tenker du dette kan være? Har for omtrent 5 år siden vært under modic behandling som er en sterk antibiotikakur på 3 måneder. Dame 60 år.

Kvinne 61
Svar

Hei.


Det du spør om her, er hva jeg tenker at dette kan være. Det skal jeg saktens si noe om, men uansett så går det jo ikke an å stille noen diagnose over nett og uten legeundersøkelse, så derfor vil jeg heller legge vekt på det som er viktigere og nyttigere her, og det er å fortelle deg hva du nå bør gjøre for å finne ut av dette og for å få hjelp.


Du må oppsøke fastlegen din påny for å bli grundig utredet og undersøkt. Legen vil kjenne på magen, ta blodprøver, og du må ta med avføringsprøve for å få undersøkt om det er spor av blod i avføringen (Hemofec-test), for det er et tegn på sykdom, og tilsier videre undersøkelser og utredninger. Avføringsprøven kalprotektin er også aktuell, den viser blant annet betennelsestilstander i tarmen.


Finner legen tegn til mulig sykdom i tarmen din, for eksempel ved undersøkelse av magen, nøye kartlegging av smertene og evt utslag på avføringsprøver og blodprøver, så vil det være riktig å henvise deg til en ny coloskopi. Det er mulig riktig uansett med en ny coloskopi for å kontrollere det såret du snakker om, for det forstår jeg ikke riktig hva er. Du sier at biopsi av såret viste divertikler, men jeg er ikke sikker på om det stemmer, for divertikler er ikke sår, men utposninger i tarmveggen. Derfor må du ta en grundig samtale med legen din om hva denne coloskopien egentlig viste, og om det er nødvendig med oppfølging av såret som ble funnet.

Det at du er trøtt og sliten, er også noe legen må undersøke deg for. Det taler ikke i noen spesiell eller konkret retning, men kan oppstå ved nærmest enhver sykdom, så en grundig undersøkelse for å se om det er noen medisinske årsaker til dette, er viktig. Det er naturligvis også fullt mulig at du blir trøtt og sliten av å gå med mageplagene over så lang tid.


Når det gjelder hva dette kan være, så er det første jeg tenker på, dine divertikler. De kan gi nøyaktig slike plager som du har, selv om over 75% av alle mennesker med divertikler, har ingen plager av det. Typisk kan være at smertene blir lettere etter at man har hatt avføring eller luftavgang. Det finnes ingen spesifikk behandling for divertikler, men mange kan ha nytte av fiberrik kost og eventuelt avføringsmidler.

Ethvert menneske kan også få ondartet sykdom, blant annet i mage / tarm, og det at du ikke hadde det for ett år siden da du ble koloskopert, er veldig bra naturligvis, men det forteller ikke noe om status nå. Og uavklarte magesmerter er noe som alltid skal utredes, da det teoretisk sett kan ha med kreft å gjøre. Derfor er legeundersøkelse riktig nå. Jeg vil gjerne få presisere at jeg med dette ikke sier at jeg har noen konkret mistanke om dette, men det er noe som en alltid skal ha i bakhodet og få utelukket, naturligvis. 


En avføringsprøve med tanke på parasitter kan også være på sin plass. Blant annet kan giardia-amøben gi slike plager som du har, og den oppstår nå og da også i Norge. 


Videre er det en mulighet for at dine plager skyldes luft og/eller forstoppelse.

Irritabel tarm er en annen mulig forklaring, og det kan gi eksakt slike plager som du har. Det er egentlig ingen sykdom i seg selv, men mer en beskrivelse eller "merkelapp" på plagsomme mager. Det finnes ingen påvisbare tegn til sykdom når man har irritabel tarm, og det er følgelig heller ingen undersøkelser som kan bekrefte eller avkrefte den diagnosen. Irritabel tarm er forøvrig en diagnose som ikke kan eller skal stilles før alle andre mulige sykdommer og forklaringer på plagene er utelukket.


Jeg håper at informasjonen og rådene her kan være til nytte, og ønsker deg god bedring.