Forhøyet ALP verdi

Spørsmål

hei.

jeg har fått svar på mine lever prøver og de viser seg at alp er forhøyet:(. jeg har spurt legen min men har ikke fått noe tydelig ut av det, jeg må inn for å ta nye prøver om 2 uker

hva kan være galt når alp er forhøyer?
tyder forhøyet alp prøver på alvorlige sykdommer?
har alp noe med kreft å gjøre?

jeg har søkt og søkt på internett for å finne svar men det er ikke enkelt, er virkelig bekymret og håper du kan hjelpe meg å forklare hva det er, og konsekvensen av de?

på forhond takk.Relevante sykdommer/medisiner: nei

Mann, 25 år

Svar

Hei!
Takk for spørsmålet. Det finnes dessverre ikke noe enkelt svar på ditt spørsmål siden du ikke gir noen kliniske opplysninger- det vil si beskriver hvilke plager du har og hvorfor legen din mente at en test av leverfunksjonen var på sin plass. Har du kyssesyke eller har alkoholforbruket vært høyt i sommer? Disse og en mangde andre årsaker, alt fra dødelige sykdommer til bagateller, kan gjøre det naturlig å teste leverfunksjonen. Du sier heller ikke noe om hvor høyt nivået på ALP var. Hvor høy verdien er sammenholdt med verdiene på de andre leverfunksjonsprøvene, altså ALAT, ASAT og GT, kan fortelle ganske mye om hvor i kroppen det er sykdom og hva slags type sykdom vi har med å gjøre.
ALP betyr alkaliske fosfataser altså basiske fosfataser. Dette er enzymer som normalt skal holde seg inne i cellene og arbeide der. Hvis de slippes ut i blodbanen og man kan måle dette ved blodprøver så er det oftest et tegn på sykdom eller skade. Vi finner disse enzymene i lever, nyrer, skjelettceller, samt i tarmceller og i celler som sitter i blodårenes vegg.
Det er med andre ord bare høye verdier som har betydning ved vurdering av helsetilstanden. Det er ulike grenseverdier for ulike aldersgrupper og et hovedskille går ved 17 års alder, hvor man godtar en grense på < 400 U/L, men man fra 18 års alder har en grense på < 105. Dette kommer av at barn og unge vokser og det vil derfor være økt frigjøring av ALP fra skjelettet.
Veldig høye verdier over 3 ganger den øvre grensen, tyder på avløpshinder i lever og eller gallen. Også prostatakreft med spredning til skjelettet kan gi så høye verdier. Også sykdom i skjelettet som Pagets sykdom, gir svært høye ALP verdier.
ALP opp til 3 ganger den øvre referansegrensen, kan tyde på sarkom, kreftsvulst i skjelettet eller osteomalaci, såkalt bløtt skjelett på grunn av kalkmangel, i tillegg til sykdom i biskjoldbruskkjertelen (økt aktivitet) og engelsk syke (D- vitaminmangel).
Svulster i lever og benbrudd gir ALP-økning i samme størrelsesorden.

Som du forstår så er kan ALP økning bety sykdom i en rekke organer, men som oftest er det sykdom i lever/ galle og skjelett som bidrar til økning.
Hvis du imidlertid har tatt leverprøver og GT for eksempel er normal, da skyldes ikke økningen av ALP sykdom i leveren, men kan bety sykdom et annet sted, oftest i skjelettet, men og det er veldig viktig: hvis laboratorieassistenten har strammet stasen rundt armen din for lenge ved prøvetagningen, så kan dette øke ALP med så mye som 50 U/L. Ofte syndes mot dette og det er slettes ikke uvanlig å få falskt positive prøvesvar for ALP.
Jeg vil derfor råde deg til å få tatt en kontrollprøve av ALP- verdien og denne gangen så tappes dette prøveglasset først for å være sikre på at det ikke skal bli et falskt positivt svar.

Håper svaret har vært til hjelp.

Lykke til!