Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Diare og luftplager

Spørsmål

Hei. Måneder med diaré og masse luft. Har tatt endoskopi og gastroskopi og glutenallergitest. Masse kløe med utslett på ryggen. Nektet kapsel for tynntarm. Veldig lavt blodtrykk. Tusen takk.

Kvinne 63
Svar

Hei.


Her har du kun kommet med noen stikkord, og heller ikke stilt noen spørsmål, så det er ikke helt lett å vite hva jeg skal skrive til deg eller å vite hva du ønsker råd eller informasjon om.

Du forteller at du har foretatt endoskopi og gastroskopi. Med endoskopi så mener du kanskje coloskopi? (tykktarmsundersøkelse) 

Hvis ikke så kan legen din ta stilling til om det kan være hensiktsmessig i ditt tilfelle. Hvis det er slik at du har fått foretatt coloskopi og gastroskopi, og hvis en ikke fant tegn til sykdom ved disse undersøkelsene, så er det bra, for da har en utelukket en lang rekke sykdommer, ikke minst kreft i magesekk og tykktarm, samt betennelsestilstander i tykktarmen. Hør med legen din om resultatet av undersøkelsene, og hvilken betydning det får for eventuelt videre utredninger av dine plager.


Videre så skriver du "Nektet kapsel for tynntarm". Hvis det var du som nektet dette, det vil si at man har anbefalt deg å få utført dette, men du nektet undersøkelsen, så tenker jeg at du bør tenke gjennom det en gang til, og kanskje få det gjort. Det tenker jeg fordi at dersom man mener at det er behov for en slik undersøkelse, så er det fordi en har tenkt at det kanskje kan gi viktig informasjon om dine helseplager. Hvis det derimot er slik at du tenker at helsevesenet "nekter" deg en undersøkelse, så er nok det en slags misforståelse, for helsevesenet "nekter" ikke personer undersøkelser av noe slag, hvis det kan ha betydning for helsen. Tvert imot, helsevesenet er på "din side", og har som oppgave og ønske å hjelpe deg. Men det å hjelpe inkluderer også å finne ut for deg hvilke undersøkelser du kan ha nytte av for akkurat dine helseplager, og hvilke du kan slippe og ikke bør utsettes for.


Jeg vet ikke om du har tatt avføringsprøver av noe slag. Diskuter det med fastlegen din, om ikke det har vært gjort. Du kan diskutere med legen om du bør sende prøve til mikrobiologisk laboratorie for å se etter tarmparasitter. Det er spesielt aktuelt om du har vært utenlands, men en kan få parasitter i tarmen også uten reisehistorikk.


Du forteller om et kløende utslett på ryggen, men ikke noe mer om hvordan det ser ut, hvor lenge det har vart, om det har blitt mer eller mindre osv. Din lege bør se på dette for å ta stilling til hva det kan være. Det er det mest sannsynlig at fastlegen din vil kunne gjøre, men om fastlegen ikke klarer å stille noen diagnose, kan han/hun konferere med en hudlege, eventuelt henvise deg til en hudlege. Jeg kan naturligvis ikke si noe mer om dette her over nett, uten videre beskrivelser eller bilder.


Håper at rådene og informasjonen kan være til nytte for deg. Lykke til.