Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

CT viste mulig polypp i tykktarmen, men den ble ikke funnet på coloskopi.

Spørsmål

Hei!Jeg er en kvinne på 41 år som for over noen måneder har hatt en følelse av å ikke å få tømt tarmen helt,ellers ingen andre symptomer .Har ingen tarmkreft i familien.I den forbindelse fikk jeg tatt en CT colon som viste helt normale forhold i mage og tarm, bortsett fra en bredbaset polypp på 7 mm lokalisert i sigmoideum og noen små divertikler. Ble anbefalt colonoscopi for å få fjernet denne. Ønsket kort ventetid og dro til en privatklinikk som virket veldig profesjonell. Der fikk jeg utført colonoscopi der de lette nøye i aktuelt område uten å finne en eneste polypp. De anbefalte ny CT om 5 år. Dette klarer jeg ikke slå meg til ro med da jeg leser at bredbasede polypper ofte er vanskelige å oppdage og kan være forstadier til kreft. Det ble tatt en second opinion på CT og de mener fortsatt det er en polypp og ikke for eksempel rester av fekalia. Så hva gjør jeg videre? Kan jeg kreve en ny colonoskopi på sykehuset? Bør jeg være bekymret? Ifølge spesialist på privatklinikken er den så liten at den er helt ufarlig, men jeg er altså engstelig.

Kvinne 43
Svar

Hei.


Her har vi altså en situasjon hvor CT-undersøkelse inklusiv second opinion mener å påvise en polypp, men den ikke ble funnet på coloskopien. Coloskopi regnes som "gullstandarden" når det gjelder å oppdage og diagnostisere polypper. Med coloskopi kan man oppdage 90% av polypper mindre enn 8 mm, og over 98% av større polypper. Her handler det om hvilken undersøkelse som er mest å stole på, og såvidt meg bekjent er coloskopi regnet som den sikreste undersøkelsesmetoden. Ved nærmest de fleste medisinske undersøkelser ligger det i sakens natur at det finnes en teoretisk mulighet for å overse ting, f.eks. en mulig polypp i ditt tilfelle. Jeg har drøftet denne saken med en gastrokirurg, som mener at en god og praktisk tilnærming til dette for deg nå, er å få utført en sigmoidoskopi, dvs at ikke behøver full coloskopi, siden det er i den delen av tykktarmen som heter sigmoideum, hvor CT-bildet viser en polyppsuspekt struktur. Samme kirurgen sier også at da er det svært viktig at du har med CT-beskrivelse og bilder til sigmoidoskopien, slik at man da kan lete spesielt nøye akkurat der CT-bilder viser den polyppsuspekte strukturen. Finner man da fremdeles ingenting, så kan du legge hele saken fra deg, ikke minst fordi du ikke kan fortsette å bli skopert igjen og igjen. Med å få foretatt en ny undersøkelse nå, lar man "tvilen komme tiltalte til gode", og tar høyde for at det går an å overse ting. 

Fastlegen kan henvise deg til sigmoidoskopi på offentlig sykehus, og jeg synes du skal forklare og begrunne dette for fastlegen din på den måten jeg har beskrevet her, og du må gjerne ta med utskrift av svaret her til legen din, som altså er basert på gastrokirurgs vurderinger og anbefalinger. 

Lykke til.