Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Behandling av kronisk diare med opiumsdråper?

Spørsmål

Jeg hadde paratestikulær rhabdomyocarcom som 8 åring (i 1980). Ble operert (fjernet ene testikkel) og fikk både cellegift og heftig strålebehandling av alt for stort område i lysken. Dette resulterte i unødig sterilitet, ekstremt tynn hud i lysken, og generell underutviklede genitalier. Har senere fått delvis innrømmelser og billighetserstatning for dette. Har lært å leve med dette, men sliter mer og mer med mye dårlig mage, og ekstremt hyppige vannlatinger. Det er nesten ikke noe jeg kan spise uten å måtte på toalettet nesten umiddelbart. Blir sittende lenge, og ofte. Avføringen varierer mellom helt flytende til litt mer fast. Jeg sliter også med lekkasje. Fastlegen har i alle år tatt meg meget alvorlig og jeg har ikke tall på antall endoskopier/gastroskopier jeg har vært igjennom. Avføringsprøver, blodprøver, etc, etc. De finner ikke noe nevneverdig. Ble også sendt henvisning til Bergen for Hyperbar Oksygenbehandling men denne ble avvist i og med endoskopi ikke viste noe nevneverdig. Legen min har nå gitt litt opp. Vi har konkludert med at dette er senskader (stråleskadet tarm/blære)jeg bare må leve med og behandle med immodium/betmiga. Takket være velvillig arbeidsgiver så er jeg fremdeles i 100% jobb, men det har vært nære på delvis uførtilværelse flere ganger. Jeg har også selv prøvd en rekke kjærringråd, og dietter uten at dette heller hjelper. Det er vel unødig å si at det er svært hemmende og det er mange situasjoner jeg bevisst prøver å unngå. Jeg har alltid med toalettpapir/våtservietter hvorenn jeg går og undersøker alle mulige toalettmuligheter før jeg drar noe sted. Jeg har til og med spurt legen om vi ikke kan vurdere stomi. Dette vil han overhodet ikke anbefale. Jeg har flere ganger vurdert å få en "second opinion", men er litt redd for å fornærme legen min som jeg tross alt har hatt et meget godt forhold til i 20 år. Prøver derfor her. Har dere noen tips til hva jeg kan gjøre videre/event henvende meg til, eller må jeg bare leve med dette?

Mann 48
Svar

Hei.


Dette er nok alt for komplekst og komplisert til å håndtere med generell rådgivning over internett, for om du skulle få en second opinion her, så måtte en aktuelle lege ha tilgang til din komplette journal, for en gjennomgang av alt som er gjort og forsøkt hittil. Og det er kanskje rådet jeg vil gi deg, altså å få en ordentlig second opinion hos en annen almennlege. Det kan din fastlege arrangere for deg, og jeg er sikker på at slik du beskriver legen din, så vil han være enig i at dette er et fornuftig tiltak.

Rent konkret når det gjelder din stråleskadete tarm og diare, så kan jeg nevne at det finnes en medisin som kan brukes mot de vanskeligste tilfeller av diare, når ingenting annet virker, og det er opiumsdråper. Det lammer tarmen på en måte, og du skal ikke se bort fra at det vil kunne hjelpe deg. Medikamentet heter Dropizol, og i omtalen av bruksområde / indikasjoner i Felleskatalogen omtales det på følgende måte: "Symptomatisk behandling av alvorlig diaré hos voksne, når bruk av annen antidiarroikabehandling ikke har gitt tilstrekkelig effekt." -altså en situasjon som du faktisk befinner deg i.


Men jeg sier på ingen måte at jeg med dette at jeg uten videre anbefaler deg dette, for det er jo opium, hvilket du vil med stor sannsynlighet vil kunne bli avhengig av. Men en skal kanskje tillate seg å vurdere dette opp mot eventuell stor nytteverdi, om dette med diareen din er noe som ødelegger livskvaliteten din i for stor grad. Altså om nytteverdien vil kunne være større enn ulempen; -det å bli avhengig. Men jeg synes avgjort at du skal ta en grundig og åpen samtale med fastlegen din om dette kan være noe som vil gi deg såpass økt livskvalitet at det kan forsvare den store avhengighetsfaren.  Her vil du jo isåfall bruke det på rent medisisinske indikasjoner, og ikke som rus eller misbruk, og om du så blir avhengig av dette, så er det kanskje ikke prinsipelt anderledes enn andre mennesker som er nødt til å bruke medisiner livet ut pga sykdom. 


Jeg håper at dette kan være noe som kan være interessant for deg å ta opp med legen din, og ønsker deg lykke til.