Leversykdom?

Spørsmål

Hei. Jeg har vært plaget med magen over lang tid. Når har det vart siden august 2007. Mars 2008 fjernet jeg blindtarmen. Kort tid etter begynte magen min å trøble igjen, men da satt det øverst i magen. Jeg er også konstant trøtt. Jeg har svelget slange, tatt allergitester, blodprøver osv. uten at de finner noe. Legen har konkludert med at jeg har irritabel tarm. Jeg får også vondt i ryggen av å være tissetrengt. Dette er da selvsagt verst om morningen. Jeg har nylig meldt meg opp som blodgiver og ga blod for ca. 1 måned siden. I går fikk jeg brev i posten hvor det sto at jeg hadde testet svakt positivt på en eller flere prøver, men at det sannsynligvis var det de kaller en falsk positiv prøve. Det jeg hadde testet positivt på var Hepatitt C. Ut i fra oversikten på hvordan man blir smittet av dette, så forstår jeg i hvert fall ikke at jeg skal være smittet. Men når legen utredet meg i januar og tok blodprøver hadde jeg forhøyet leververdi – ALP på 117. Har dette en sammenheng? Kan det være at jeg har Hepatitt C?

Kvinne, 25 år

Svar

Hei!

Takk for spørsmålet.
Ja, det KAN være en sammenheng. ALP stiger ved blant annet leversykdom , som jo hepatitt C er. Jeg forstår det dithen at du har fått påvist hepatitt C ved blodprøve.
ALP betyr alkaliske fosfataser altså basiske fosfataser. Dette er enzymer som normalt skal holde seg inne i cellene og arbeide der. Hvis de slippes ut i blodbanen og man kan måle dette ved blodprøver så er det oftest et tegn på sykdom eller skade. Vi finner disse enzymene i lever, nyrer, skjelettceller, samt i tarmceller og i celler som sitter i blodårenes vegg.
Det er med andre ord bare høye verdier som har betydning ved vurdering av helsetilstanden. Det er ulike grenseverdier for ulike aldersgrupper og et hovedskille går ved 17 års alder, hvor man godtar en grense på < 400 U/L, men man fra 18 års alder har en grense på < 105. Dette kommer av at barn og unge vokser og det vil derfor være økt frigjøring av ALP fra skjelettet.
Veldig høye verdier over 3 ganger den øvre grensen, tyder på avløpshinder i lever og eller gallen. Også sykdom i skjelettet som Pagets sykdom, gir svært høye ALP verdier.
ALP opp til 3 ganger den øvre referansegrensen, kan tyde på sarkom, kreftsvulst i skjelettet eller osteomalaci, såkalt bløtt skjelett på grunn av kalkmangel, i tillegg til sykdom i biskjoldbruskkjertelen (økt aktivitet) og engelsk syke (D- vitaminmangel).
Svulster i lever og benbrudd gir ALP-økning i samme størrelsesorden.

Som du forstår så er kan ALP økning bety sykdom i en rekke organer, men som oftest er det sykdom i lever/ galle og skjelett som bidrar til økning.
Hvis du imidlertid har tatt leverprøver og GT for eksempel er normal, da skyldes ikke økningen av ALP sykdom i leveren, men kan bety sykdom et annet sted, oftest i skjelettet, men og det er veldig viktig: hvis laboratorieassistenten har strammet stasen rundt armen din for lenge ved prøvetagningen, så kan dette øke ALP med så mye som 50 U/L. Ofte syndes mot dette og det er slettes ikke uvanlig å få falskt positive prøvesvar for ALP.

Håper svaret er til hjelp. Husk at vi i dag har medisiner mot hapatitt C, slik at du med den rette typen av hepatitt C, kan bli kvitt sykdommen helt ved såkalt interferonbehandling.

Lykke til videre.