Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Dekning av utgifter til fekal transplantasjon

Spørsmål

Hei. Jeg har IBS. Dette er en tilstand det per nå ikke finnes noen kur for, men en ny type behandling, fekal transplantasjon, er under utprøvelse og har vist lovende resultater. Fordi denne behandlingen enda er i forskningsstadiet for bruk mot IBS tilbys den enda ikke offentlig. Men, Volvat i Oslo gjør det, som de eneste i Norge så vidt jeg vet. Men den er veldig dyr - det koster rundt 20 000 kr. Så det jeg lurer på er om det finnes noen offentlige organer/andre ordninger hvor man kan søke om økonomisk støtte til å få gjennomført en slik behandling, selv om det skjer hos en privat bedrift som Volvat og er en behandlingsform som per nå ikke tilbys fra det offentlige? Jeg har tenkt i retninger av NAV, og vet at de har noe som heter Økonomisk Sosialhjelp som kan dekke helseutgifter, men det står at "Du har i utgangspunktet ikke rett til å få dekket utgifter til alternative behandlingstyper, behandlingsformer eller behandlingssteder som ikke er innenfor den offentlige helsetjenesten og folketrygdloven". Så i utgangspunktet faller jeg i min situasjon utenfor dette. Har også hørt med SIT (Studentskipnaden i Trondheim) og Volvat selv, men ingen av disse henholdsvis tilbydde eller visste om noen slik ordning.

Mann 23
Svar

Hei!


Dessverre tar det ofte lang tid før nye behandlingsmetoder tas i bruk i den offentlige helsetjenesten i Norge. Først må det foreligge grundig vitenskaplig dokumentasjon for behandlingsmetoden, både med hensyn til effekt og risiko, og deretter er det en formell godkjennelsesprosess. Så lenge behandlingsformen fremdeles er på forskningsstadiet vil den som regel ikke kunne dekkes gjennom offentlig helsetjeneste eller gjennom folketrygden. Slik reglene er i dag, dekkes det normalt bare utgifter til behandling som tilbys av offentlig helsetjeneste. Folketrygdloven kapittel 5 inneholder oversikt over de behandlinger som dekkes av det offentlige. Hvis det ikke finnes adekvat behandling for en sykdom i Norge, vil det være mulig å søke dekning av behandling i utlandet, men også i slike tilfeller kreves det vitenskaplig dokumentasjon for den behandling som er aktuell. 


Når det gjelder irritabel tarmsyndrom - IBS, er enn så lenge den behandlingen norske myndigheter anbefaler kostholdsråd og livsstilsendringer, eventuelt kombinert med medikamenter. Fram til forskningen sier noe mer om årsaken til IBA og virkningen av fekal transplantasjon må vi dessverre vente på at mer effektive behandlingsformer tilbys. 


En mulighet for å få dekket en utprøvende behandling, er å delta i et forskningsprosjekt. På nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer under Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen, står det at det pågår flere studier om fekal transplantasjon. Jeg vet ikke om deltakere til disse studiene allerede er plukket ut eller hvem som velger kandidater til studiene, men det kan være et tips å undersøke med de som er ansvarlige for disse studiene og høre hvordan dette foregår.


Lykke til!Med vennlig hilsenLene Frykman

Advokat

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-