Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Smerter etter galleblærefjerning

Spørsmål

Da jeg gikk gravid med mitt første barn fikk jeg smerter under høyre ribbeinsbue. Ubehaget gikk bort da barnet ble født. To år etter ble jeg gravid med nr. to og smertene returnere. Etter graviditeten forventet jeg igjen at smertene skulle forsvinne, men to år etter har jeg enda smertene periodevis. Noen perioder på noen mnd. er jeg helt smertefri. Men nå har smerten vedvart og blitt sterkere de tre siste mnd. Jeg hadde flere gallesteinsanfall det første året etter sist fødsel og galleblæra ble operert ut for et år siden. De siste årene har jeg også stadig hatt høye leververdier uten noen forklaring. Ordentlig leverbetennelser i 2001 som de ikke fant årsaken til, men ellers frisk opp i gjennom årene. Har hatt lite jern og fått jern intravenøst ved en anledning. Har også veldig lave verdier med folat til tross for at jeg spiser mat med mye folat og tar tilskudd. I forbindelse med gallesteinsanfallene har jeg vært i koloskopi, gastroskopi (har svak lukkemuskel og bruke de siste par årene losec). MR. Røntgen torax og ultralyd av mage. Legene var en stund usikker på hva gallesteinsanfallene var, da jeg hadde referert smerte til venstre side av ryggen og det ikke kunne ses noen gallesteiner i gallegangen. Da galleblæra til slutt ble operert ut var den preget av mange betennelser og var fastvoks i leveren. Jeg har ikke hatt det vi regner med var gallesteinsanfall siden galleblære ble operert ut. Men smertene under ribbeinsbuen vedvarer. I vinter ble jeg henvist CT. Ingen funn der heller. Har også hatt ultralyd hos gynekolog i vinter. Ingen andre funn på blodprøver. I graviditeten hjalp det å legge seg ned/bøye seg bak. Mens de ble verre av å sitte foroverlent. Men det siste året hjelper det lite eller sjeldent. Jeg er redd og er overbevist over at noe er oversett. Smertene er altoppslukende. Jeg er så sikker på at det er noe at jeg er begynnt gjøre forberedelser, for at jeg muligens ikke er her om noen år. Jeg er lett overvektig og har ikke gått ned de siste årene.

Kvinne 35
Svar

Hei,

det er ikke bra når man opplever så mye smerter som du beskriver uten å finne noe klar årsak. Flesteparten som fjerner galleblæren på grunn av gallesteinssmerter får det bedre etter operasjon, men noen pasienter, det anslås ofte opptil ti prosent, har fortsatt plager etter en slik operasjon.

Gallesteinssmerter oppstår vanligvis under høyre ribbeinsbue, som du beskriver du hadde under første graviditet. Gallesteinsplager forverres også ofte under graviditet da østrogen og progesteron øker kolesterolinnholdet i gallesyrene og reduserer tømmingen av galleblæren, så dannelsen av gallesteiner øker. Graden av smerteplager er det som oftest bestemmer om galleblæren bør fjernes dersom man har gallesteinssmerter uten komplikasjoner (som f.eks. galleblærebetennelser eller tilstopping av galleveiene). Så plaget som du beskriver at du var så virker det riktig å ha anbefalt operasjon og fjerne galleblæren. Hos pasienter som har hatt veldig hyppige gallesteinsanfall er det heller ikke uvanlig å finne en hard og spent galleblære, som tegn på flere gjennomgåtte lavgradige betennelser som har sannsynligvis gitt mye smerterplager. Slike galleblærer kan være teknisk vanskeligere å operere og fjerne.

De fleste som blir operert blir altså bedre, men ikke alle, og det kan være mange årsaker til det. Nesten halvparten av befolkningen utvikler gallesteiner i løpet av livet, men de aller fleste som har gallesteiner er symptomfrie. Det vil si at en ikke skal ta for gitt at det er gallesteinene som er årsaken til antatte gallesteinssmerter, og en må før operasjon vurdere sannsynligheten for at det kan være andre årsaker. Hos deg synes jeg det er lite tvil om at det var riktig å fjerne galleblæren, da den hadde tegn til kronisk eller gjentatt lavgradig betennelse. Men, det kan være andre forhold og årsaker i tillegg som gir deg fortsatt plager, og som kan være vanskelig å finne ut av.

Noen få pasienter er steindannere, det vil si at de danner gallesteiner i gallegangene, og kan få midlertidig obstruksjon (tilstopping) av gallegangene med tilhørene smerteplager. Da kan man kanskje påvise forhøyet bilirubin på blodprøve, men dette er også forbigående. MRCP er en MR-undersøkelse som er veldig god mhp gallesteiner og galleveier, men ved forbigående obstruksjon kan gallesteinen også ha avgått når MRCP gjennomføres. Tilsvarende smerteplager kan man oppleve når lukkemuskelen i overgangen mellom gallegang og tolvfingertarm ikke fungerer normalt, en sphincter Oddi dysfunksjon. Det å kunne konstatere en slik diagnose krever en avansert undersøkelse av denne lukkemuskelen, som gjøres på noen sykehus der det er tilhørende ekspertise. Derfor vil også en grundig gjennomgang av sykehistorie og symptomer hos spesialist være fundamental for å vurdere om det kan være grunn for å mistenke en slik tilstand. Men det er også flere interessante punkter i sykehistorien din som en bør ta med i en vurdering hos spesialist. Du har hatt lite jern og lave verdier med folat, kan det foreligge en tilstand, som f.eks. cøliaki ea., som gir dårlig næringsopptak fra tarmen? Du forteller at du også opplever noen perioder på noen måneder som er smertefrie, er det noe endringer i kosthold eller livsstil i disse periodene som kan innvirke på plagene? Hvilke leververdier som har vært høye kan også fortelle noe om man skal tenke noe i retning galleveier eller lever, du forteller også om en leverbetennelse i 2001. Iblant greier man heller ikke å påvise noe feil eller sykdom med de undersøkelsene vi har tilgjengelige, men kan mistenke en funksjonell tilstand som f.eks. IBS. Og det er også naturlig at man blir redd når man har plager som vedvarer uten klar årsak.

Jeg vil anbefale at du blir henvist til gastrokirurg og gastroenterolog, som kan gå systematisk gjennom de undersøkelsene og funnene som har vært gjort. Postoperative komplikasjoner til galleblæreoperasjonen, forhold i galleveiene og ev. steindanning vurderes vanligvis hos gastrokirurg, men gastroenterolog vil som regel bedre vurdere om det kan være noe tilstand/sykdom i lever, cøliaki, IBS og sphincter Oddi dysfunksjon. Det kan også variere fra sykehus til sykehus hvem som gjør de enkelte undersøkelsene. Det er viktig i denne utreningen og gjennomgangen at man er tydelig på hvilke tilstander og sykdommer som kan utelukkes, også så man slipper å være redd for det. Dersom en ikke kan påvise noe sykdom/skade med de undersøkelsesmulighetene som er tilgjengelige, så betyr det heller ikke at du ikke har plager og smerter. Vi opplever iblant at noen pasienten har smerter uten at vi klarer å påvise noe klar årsak. Da skal man være tilbakeholden med medisinsk eller kirurgisk behandling, som kan i verste fall gjøre situasjonen verre. Vurdering hos spesialist i smertebehandling kan da være indisert, men først når annen utredning er ferdig.

Håper du får hjelp og din situasjon bedres!

Med vennlig hilsen,

Ivan Brox