Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Langvarige smerter fra endetarmsområdet, uten påvisbar årsak

Spørsmål

Hei! Jeg har i to år hatt kroniske smerter i endetarmsområdet etter et direkte fall på isen. Smertene stråler ut til nedre del av ryggen. Jeg ble for ett år siden undersøkt med endoskopi, koloskopi, gastroskopi og MR. Jeg var også hos gynekolog og urolog. Undersøkelsene avdekket ingen ting galt. Jeg har i tillegg nettopp tatt en rekke blod- og avføringsprøver. Det siste halve året har jeg stort sett vært sengeliggende pga komplikasjoner som oppsto etter en operasjon i venstre fot. Jeg har opplevd stress, og jeg har fått mye kroppssmerter som en konsekvens av dette. Jeg har også hatt et massivt vekttap. I disse månedene har jeg vært konstant kvalm, jeg har hatt vekslende avføring, nedsatt allmentilstand, samt diffuse smerter i nedre del av høyre mageregion. For noen dager siden fikk jeg akutte smerter i endetarmen. Disse var så sterke at jeg var på randen til besvimelse. De oppsto etter ubehag og smerte i øvre høyre del av magen mens jeg satt fremoverbøyd. Da jeg reiste meg opp kom endetarmsmertene som lyn fra klar himmel, og de varte i halvannen time. De kroniske smertene i området har i etterkant blitt verre, kombinert med magesmerter også i nedre, venstre mageregion. Jeg er svært redd for å få nye slike anfall, særlig hvis jeg befinner meg andre steder enn i hjemmet. Kan dette være tegn på irritabel tarm, og/eller bør jeg utredes videre? Fastlegen min satte for ett år siden den litt diffuse diagnosen «kroppssmerter», og den er jeg nokså utrygg på om stemmer. Jeg kan for øvrig nevne at jeg går på antibiotikakur nr 2 den siste måneden, så kroppen min blir lett infisert for tiden. På forhånd takk for svar!

Kvinne 63
Svar

Hei.


Det er vanskelig å se for seg hvordan et fall på isen skulle kunne forårsake smerter ifra endetarmsområdet, spesielt så langvarige. Og det at du nå har fått en akutt smerteforverring to år etter fallet, tyder ihvertfall på at det neppe er noen sammenheng. Det mer typiske ved et fall på isen, ville vært for eksempel et brudd av halebeinet. Det kan være overmåte vondt, og det kan gi langvarige smerter, til og med kroniske. Du har vært grundig utredet med tanke på sykdommer i mage-tarmsystemet, ser jeg, og heldigvis har en ikke funnet noen tegn til sykdom. Men du skriver ikke noe om du har vært undersøkt med røntgen av halebeinet, eller om MR-bildet du tok, inkluderte halebeinet. 

Siden det ville vært en mer typisk skade etter et fall på isen, og siden utredninger for sykdom i mage-tarmsystemet hittil ikke har gitt noen mistanke om sykdom, så tenker jeg at det må være rett at du får undersøkt ditt halebein nå. Ta derfor dette opp med fastlege. 


Men om du eventuelt skulle ha noen skade av halebeinet, så forklarer det neppe alle dine plager og smerter. 

Du spør om du kanskje kan ha "irritabel tarm", og det kan jeg naturligvis ikke utelukke, men samtidig så er det vanskelig å se for seg at det skulle gi såpass uttalte plager som du har. Forøvrig er det en tilstand som hverken kan bekreftes eller avkreftes med noen form for objektive undersøkelser eller funn. Ingen blodprøve eller bildeundersøkelse kan brukes til å stille den diagnosen. Det er med andre ord ingen fysisk påvisbare funn ved irritabel tarm. Det er en diagnose som stilles først når en har utelukket all annen mulig sykdom, altså det vi kaller en ekslusjonsdiagnose. Det er ingen definert sykdom, men mer et navn eller en "merkelapp" på plager fra mage-tarm, hvor ingen sykdom kan påvises. Så jeg tenker at det er neppe noe hensiktsmessig spor å følge videre her, og som forklart ovenfor er det heller ikke mulig å direkte utrede en person for dette. Det er mer en konklusjon som trekkes når all utredning er ferdig og ingen sykdom er påvist.


Jeg forstår godt at du sikkert gjerne ville ønske at jeg kunne gi deg noen hint om hva dine plager kan skyldes, men det lar seg nok dessverre ikke gjøre her, ikke minst fordi en hittil ikke har klart å stille noen diagnose selv med avanserte undersøkelser.


Men siden du åpenbart er svært ille plaget av dette, tenker jeg at det eneste fornuftige du kan gjøre nå, er å oppsøke fastlegen påny for dette. Da kan dere diskutere om hvorvidt det er hensiktsmessig at du utredes videre for mage-tarmsykdommer, eller om det kanskje ville mer nyttig for deg å bli henvist til en smerteklinikk, hvor en kan utrede og behandle diffuse og komplekse smertetilstander uten påvisbare forklaringer.

Diskuter dette med legen din, for det er mulig at det er det som kan være mest nyttig for deg nå.

Jeg håper uansett at du kan finne noe av nytte i de tankene jeg har delt med deg her, og ønsker deg lykke til.