SHIGELLABAKTERIER: Gir betennelse i tarmen og diarè. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock
SHIGELLABAKTERIER: Gir betennelse i tarmen og diarè. Foto: NTB Scanpix / Shutterstock Vis mer

Shigellainfeksjon

Shigella er en gruppe bakterier som kan forårsake diare, magesmerter og kvalme. Shigellabakteriene smitter for det meste gjennom forurenset mat og vann.

Shigellabakterien forårsaker sykdom som hovedsakelig rammer tykktarmen, gir diarè og kalles shigellose eller bakteriell dysenteri.

I dag opptrer sykdommen i Norge vanligvis etter reise i utlandet, spesielt for de som har vært i Egypt og Asia. (1)

LES OGSÅ:
image: Diare - hva kan årsaken være?

Diare - hva kan årsaken være?

Historie

På 1900-tallet forårsaket shigella dysenteri store epidemier med høy dødelighet i Europa. Sykdommen kunne få stor utbredelse under dårlige hygieniske forhold. Årlig smittes ca. 300 millioner mennesker av shigella.

Hvor vanlig er shigellose?

I Norge har vi hatt noen små utbrudd i Norge siste tiår, med opptil 33 smittede, etter tilfeller matforurensing. Totalt er det rapportert mellom 80-100 tilfeller per år i Norge, de siste seks årene.

På verdensbasis er shigellose et stort helseproblem, som i hovedsak rammer barn. (2) I Norge er det flest voksne som får infeksjonen. (1)

Årsaker

Diarèen skyldes en bakterie som kalles for shigella. Det finnes fire typer av shigellabakterien. Denne bakterien er veldig smittsom, for selv om har du fått i deg kun en liten mengde av shigellabakterien kan du få symptomer. Sykdommen rammer hovedsaklig tykktarmen. (1)

Smittemåter

Denne bakterien smitter fra person til person ved direkte kontakt. Bakterien finnes i avføringen til en smittet person, og dersom den smittede ikke er nøye med å vaske seg på hendene før matlaging, kan bakterien komme over i maten og de som spiser maten få bakterien via den.

Inkubasjonstid

Inkubasjonstiden, tiden fra du får i deg bakterien til du får symptomer, er vanligvis 2-3 dager men den kan variere fra 1-7 dager.

LES OGSÅ:
image: Slim i avføring: Grunn til bekymring?

Slim i avføring: Grunn til bekymring?

Symptomer

Til å begynne med får man ofte en vandig «tynntarmsdiaré» som i løpet av kort tid kan gå over til betennelse i tykktarmen med Feber, kvalme og magesmerter.

Diaréen kan være blodig og inneholde slim og noen ganger puss. Dehydrering kan forekomme.

Sykdomsbildet er avhengig av hvilken bakterietype som forårsaker sykdommen. S. dysenteriae og S. boydii gir de alvorligste symptomene, mens S. flexneri og S. sonnei, som er de hyppigst forekommende hos oss, gir mildere sykdomsbilde.

Shigellose kan i sjeldne tilfeller medføre reaktiv leddgikt.

LES OGSÅ: Langvarig diarè, hva kan være årsaken?

Behandling

Behandling er avhengig av hvor hardt du er rammet og hvor stor faren for smitte til andre utgjør. Hos voksne uten risikoyrke kan man ofte avvente ev. behandling, men behandling vil redusere sykdommens alvorlighetsgrad og forkorte tiden for smittsomhet.

Disse anbefales ifølge fhi Antibiotikabehandling:

  • Barn
  • Personer i utsatte yrker (Som for eksempel har kontakt med pasienter, eller jobber med mat og servering og kan være en smittefare)
  • Bærere som skiller ut bakterien i over to måneder, bør også behandles med antibiotika (1)

Denne artikkelen er i sin helhet oppdatert og utvidet av sykepleier Elisabeth Lofthus, 25.06.2018. Basert på eldre artikkel på Lommelegen fra år 2000, forfatter ukjent. Kilder ved revisjon: 1) Fhi.no 2) Matportalen