Leverskade

Skade på leveren kan inndeles i flere stadier og kan være forårsaket av mange ulike sykdommer og tilstander.

LEVERSKADE: Skade på leveren kan inndeles i flere stadier. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock.
LEVERSKADE: Skade på leveren kan inndeles i flere stadier. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock. Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Stadier av leverskade

En vanlig måte å dele leverskade inn på er i tre forskjellige stadier, jo høyere stadium jo mer alvorlig er skaden. I denne artikkelen omtales denne generelle inndelingen av leverskade, det foreligger i tillegg flere inndelinger både for de ulike typene stadium av leverskade og årsaken bak skaden.

  • Første stadium er fettlever, som er en reversibel skade på leveren. Hvis man fjerner årsaken som førte til fettlever, vil skadene på leveren gå tilbake
  • Andre stadium er fibrose, der en betennelsestilstand fører til dannelsen av arrvev i leveren.
  • Stadium tre, som er det siste stadiet, kalles skrumplever. Skrumplever er en irreversibel skade på leveren, det vil si varig skade.
    (1, 2, 3)

LES MER OM: Lever

Fettlever – leversteatose

Fettlever, eller leversteatose, regnes ofte som det første stadium av leverskade. Navnet fettlever kommer av at det skjer en opphopning av fett i levercellene. Som en konsekvens av dette vil leverens farge skifte fra den normale rødbrune fargen til mer gulaktig farge.

Alkoholmisbruk er en vanlig årsak til fettlever, men andre årsaker slik som overvekt, kan også gi fettlever. Det er derfor vanlig å skille mellom såkalt non alkoholisk fettlever – altså fettlever som ikke kommer av alkoholmisbruk, og fettlever som kommer grunnet for høyt inntak av alkohol.

FETTLEVER: Bildet viser forskjellen på en normal, frisk lever (til venstre) og en fettlever (til høyre). Illustrasjonen nede i bildet skal forestille hvordan en vevsprøve av leveren ser ut i mikroskop. Som man ser av illustrasjonen til høyre er det tilkommet mange gule fettceller. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock/bildetekst oversatt av Lommelegen.
FETTLEVER: Bildet viser forskjellen på en normal, frisk lever (til venstre) og en fettlever (til høyre). Illustrasjonen nede i bildet skal forestille hvordan en vevsprøve av leveren ser ut i mikroskop. Som man ser av illustrasjonen til høyre er det tilkommet mange gule fettceller. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock/bildetekst oversatt av Lommelegen. Vis mer

Non alkoholisk fettlever er ikke uvanlig og man tror at rundt 10–20 % av den voksne befolkningen har denne tilstanden. Årsaken er som regel relatert til overvekt. Prognosen er oftest god, og de aller fleste utvikler ikke en alvorlig levertilstand, men tilstanden kan hos noen utvikle seg videre til skrumplever.

«10-20% av den voksne befolkningen har non-alkoholisk fettlever.»

Fettlever gir som regel ingen symptomer og er en reversibel tilstand, dette betyr at hvis man fjerner årsaken som førte til fettlever, vil skadene på leveren gå tilbake. (1, 2, 4)

image: Vanskelig å oppdage: Mange har fettlever

Vanskelig å oppdage: Mange har fettlever

Fibrose

Fibrose er en betennelsestilstand i leveren som fører til dannelse av arrvev. Når leveren utsettes for en skade, eksempelvis akutt leverbetennelse, vil leveren forsøke å erstatte ødelagte leverceller gjennom en betennelsesreaksjon. Men hvis skaden på leveren persisterer, slik som ved kronisk virusbetennelse eller vedvarende høyt alkoholinntak, vil leverens forsøk på å reparerer seg selv ikke fungere slik den skal. Forsøket på å reparere levercellene fører til at det normale vevet i leveren erstattes med bindevev, som igjen gir arrvev og nedsatt leverfunksjon.

Leverfibrose kan være reversibelt, men den underliggende årsaken til leverskaden må behandles og fjernes for at tilstanden skal kunne reverseres. Leverfibrose kan deles inn i flere stadier blant annet etter alvorlighetsgrad.

Leverfibrose utvikler seg ofte over år til å bli skrumplever. (1, 5, 6)

image: Hva betyr leverprøvene?

Hva betyr leverprøvene?

LES MER OM: Leversykdom

Skrumplever – levercirrhose

Levercirrhose, eller skrumplever, er en irreversibel skade på leveren, skaden kan altså ikke repareres. Skrumpleveren kommer av langvarig sykdom som har skadet leveren over tid. Behandlingen retter seg mot å forhindre ytterligere skade av leveren, men noen ganger er skaden så stor at eneste mulige behandling er levertransplantasjon. (1, 3, 6, 7, 8)

LEVERSKADE: Bildet illustrerer hvordan leveren ser ut i de forskjellige stadier av leverskade. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock/Bildetekst oversatt av Lommelegen.
LEVERSKADE: Bildet illustrerer hvordan leveren ser ut i de forskjellige stadier av leverskade. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock/Bildetekst oversatt av Lommelegen. Vis mer

LES MER OM: Skrumplever

Årsak

Det er mange årsaker og sykdommer som kan gi skade på leveren, nedenfor nevnes noen av de vanligste.

image: Din fantastiske lever

Din fantastiske lever

Forekomst

Forekomsten av leverskade varier imellom de forskjellige stadier av leverskade. Blant annet tror man at 10–20 % av den voksne befolkningen har non alkoholisk fettlever. (4)

Behandling

Behandlingen retter seg mot underliggende årsak. Ved eksempelvis virusbetennelser i leveren er behandlingen antivirale legemidler.

Uansett hva årsaken til leverskaden er, er det viktig å unngå ytterligere skade på leveren. Ved leverskade burde man derfor ikke drikke alkohol, man bør spise sunt og unngå legemidler som kan gi ytterligere belastning på leveren.

I tillegg forebygger man, og behandler komplikasjoner som kommer av skrumplever. Ved alvorlig leversvikt kan levertransplantasjon være aktuell behandling. (1, 3, 8)

LES OGSÅ: Grå, blek eller gul avføring

image: 7 organer du kan leve uten

7 organer du kan leve uten

Prognose

Det er mange faktorer som påvirker prognosen. Blant annet hvilket stadium av leverskaden man er i, utløsende årsak og mulighet til å behandle underliggende årsak. Skrumplever, som ofte regnes som siste stadium av leverskade, er irreversibelt og kan være dødelig. Avhengig av hvor alvorlig tilstanden er kan noen bli svært alvorlig syk fort, mens andre kan leve i flere år med skrumplever. (8)

LES OGSÅ: Leverkreft

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 399,-

Kilder

1) Helsebiblioteket.no, Alkoholisk leverskade 2) Store medisinske leksikon, Leversteatose 3) Store medisinske leksikon, Skrumplever 4) Gastroenterologen, Non alkoholisk fettlever 5) Gastroenterologen, Nye, ikke-invasive diagnostiske metoder for leverfibrose 6) Bataller, R., & Brenner, D.A. (2005). Liver fibrosis. The Journal of clinical investigation, 115(2), 209–218. https://doi.org/10.1172/JCI24282 7) Mayo Clinic, Cirrhosis 8) Helsebiblioteket.no, Skrumplever (levercirrhose)