Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Var diagnosen som ble stilt i 1991 korrekt eller ikke?

Spørsmål

62 år.1973 Sjømann maskin, skipsbygger , maler, mekaniker og annet. 1991 påstått Asma/allergi og litt nedsatt lungefunksjon (skipsbygger) via bedrifthelsetjenesten. Ble forundret over den diagonosen. Tilbake vist hos Asma/allergi spesialist i 2008. Ingen Asma/allergi. Noe annet!! 2015 Kols gold!?Det slår meg plutselig en dag. Asma/allergi 1991?? Var det starten på Kols? Fra min tid som sjømann, maskinrom etc. Jeg har hvert borti det meste av forurensning i mine yrker. Jeg vet mye om skader det kan gi og. Er røyker og vet vilken skade det kan gi, men her haren hvert opptatt mere av tobakken enn hva jeg har jobbet med og er meget sensentiv for ulike lukter siden 1990. Spørsmålet blir startet min kols i 1990? Har i tillegg levert samme spørsmål til min vikarierende fastlege. Men ingen svar og derav spør jeg Lommelegen om dette. Jeg er og forundret av denne Asma/allergi diagonosen, når muligheten er at det var noe annet som plaget meg fom. 1990 og mulig før den tid.....

Mann 62
Svar

Hei.


Du spør diagnoser som ble stilt svært langt tilbake i tid, var korrekte eller ikke, eller om det kan ha vært andre tilstander, som ble oversett. Det er nok sannsynligvis ikke mulig å si. Skulle en ha sett nærmere på den problemstillingen, så måtte en ihvertfall ha startet med å lese de journalnotater som ble gjort da du ble undersøkt, for å se hvilke funn som ble gjort, som dannet grunnlaget for diagnosen(e) For eksempel: Hvis det i journalnotater fra den gang ble gjort objektive funn som f.eks. tallfestede resultater av lungefunksjonsundersøkelser, så ville det kunne tale for at aktuelle diagnoser var korrekte.

Men ut fra ditt spørsmål her til oss, er det ikke mulig å si noe om diagnosene som ble stilt, har vært korrekte eller ikke.


Men en helt annen vinkling på dette spørsmålet er følgende:

Jeg kan på ingen måte se at du ville hatt noen som helst praktisk nytteverdi her og nå og fremover, om du teoretisk sett skulle fått svar på om diagnosene fra langt tilbake i tid, var korrekte eller ikke. Det som teller, er jo her og nå, og fremover. Dvs å bli undersøkt og få stilt korrekte diagnoser nå, slik at eventuelt nødvendig behandling kan iverksettes. Det kan du få gjort hos fastlegen, om du ønsker dette. Vil du allikevel, for interessens skyld, gå videre med problemstillingen om du for snart tretti år siden fikk stilt korrekt diagnose eller ikke, så må du fått en lege til å gjennom det som finnes av legejournaler fra den gang, som ovenfor forklart.


Håper det var greit svar. Ha det bra.