Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Væske i lungesekken

Spørsmål

Diagnose: Skade på lunge grunnet asbest, løs lungevegg. Symptomer: Væske i lungesekken, slapphet, mister vekt, mangler farge i huden, har dårlig matlyst. Sykdomssymtomer startet november/desember -18. Ble innlagt på sykehus i desember. Fikk feil behandling, ble gitt antibiotika som førte til at han ble sykere, og fikk sopp i spiserøret. Han tappet væske fra lungesekken to ganger i løpet av 1 måned (desember) og da var det 2,5 liter væske per gang. Sykehuset har foretatt undersøkelser for å avdekke kreft, og han var satt opp på et pakkeforløp for å kunne avkrefte om det er det er kreft. Han fullførte kun første del av dette pakkeforløpet. Legen på sykehuset ønsker å operere lungen hans, enten lime fast lungeveggen eller operere bort den skadde lungen. Dette ønsker han ikke. Han motsetter seg nå all videre behandling, han har sterk tro på at han skal bli frisk med å følge en bestemt diett bestående av mye frukt, grønnsaker og fisk. Han er tydelig på at han vet det ikke er kreft. Han er en svært alternativ mann som har stor tro på healing. Han har nå fått væske i lungene igjen som fører til at han har pusteproblemer, sover dårlig. Han ønsker ikke å oppsøke lege. Han har i løpet av månedene blitt fryktelig tynn, og blek. Vi er bekymret for at han får for lite oksygen til blodet grunnet væske i lungesekken. Han sier han føler seg friskere. Familiemedlemmer rundt kan bekrefte at han spiser mer, og er mer våken, men dette svinger, for i perioder sitter han og sover i stolen i stuen. Pratet med han sist 05. mars. Og da følte han seg enda bedre, hadde ikke vondt noen steder, men hadde tungt for å puste. Kan dere si noe om konsekvensene det vil ha for han om han fortsetter å motsette seg behandling og ikke lar seg sjekke av lege? Hva gjør dette med kroppen? Hva kan vi familiemedlemmer gjøre? Han har time hos lungelege 26. mars, denne er han forberedt på å gå til for å tappe væske. Er det fare for at kroppen får for lite oksygen?

Mann 74
Svar

Hei !

Du beskriver en pasient som har væske i lungesekken og som man har hatt mistanke kan ha kreft i lungehinnen eller lungen. Jeg vil med en gang svare at såkalt alternativ behandling ikke har noen plass i behandlingen av denne pasienten. For det første vil det være helt avgjørende å få en diagnose. Spørsmålet om det er kreft eller ikke må besvares. denne diagnosen kan av og til være vanskelig, og man må ha en prøve av forandringene-en såkalt biopsi- for å kunne med fastslå om det er en betennelseforandring eller kreft. Asbest er forbundet med en kreftform som heter Mesotheliom, og dette er en kreftform som man finner i lungehinnen. Antibiotika behandling kan gi sopp i munn og spiserør, som en bivirkning av behandling. Det er dermed ikke nødvendigvis en feilbehandling at man har gitt antibiotika til pasienten. Væskedannelse i lungesekken, gjør at lungen ikke fungerer optimalt. Den blir klemt sammen av væsken. Dette kan igjen gi lungebetennelse, som igjen kan gi mer væske.  Man vil også kunne få for lite oksygen om væskemengden er stor. Slik du beskriver situasjonen, vil jeg svare at dette er en situasjon som ville tilsi øyeblikkelig hjelp innleggelse på sykehus, men som du ogå skriver så ønsker han ikke lege. Det å være pårørende til mennesker som ikke ønsker å motta helsehjelp, selv om det er åpenbart behov for det, er svært vanskelig. Mennesker har sin frie vilje, og hele vårt rettsapparat bygger på denne antakelsen. Det skal derfor svært mye til før man kan overprøve andre mennesker sin egen  vilje. Som pårørende betyr dette at man må respektere andre mennesker sin rett til å motsette seg behandling. Konsekvensene for pasienten at han motsetter seg behandling vil  være svært alvorlige. Kroppen vil få for lite oksygen og man kan få svikt i andre organer. Jeg vil tilrå at dere forsøker å snakke med ham, og prøve å få tid til lungelege før 26.mars siden han har vansker med pusten.