Svar på testspørsmålet

Spørsmål

Jeg har vondt både her og der, hva kan det skyldes?

Svar

Ja nå gjenstår det å se om dette fungerer!
Hilsen Dr Dyregod