Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Skyldes pustevanskene astma eller "stress"?

Spørsmål

Min søster sliter med alvorlig asthma. Hun er 18 år, går på masse medisiner, men sliter forstatt med anfall. Hun opplever nå også sure oppstøt, problemer med å puste om natten, og har flere ganger svært oppblåst mage i forhold til dette. Hun pleide å trene mye, typ 6 ganger i uken med løping professionelt. Dette måtte hun slutte med, men fortsatt ikke bedre. Hun er også diagnostisert med AILO. Hun har vondt i brystet, klarer ikke trekke pusten ned i magen og opplever tørrhoste, men sier hun har slim i halsen. Legene sier at det bare er stress og ber henne vente. Sånn har det vært i et år nå, uten forbedring. Noen tips til hva som kan gjøres? Tusen takk!!

Kvinne 18
Svar

Hei.


Din søster har astma, det er altså en diagnose som er stilt av lege, noe som også bekreftes ut fra at hun får utskrevet astmamedisiner. Allikevel har hun anfall med pustevansker, og vondt i brystet, problemer med å trekke pusten og tørrhoste. Du forteller så at legene har sagt at dette "bare er stress", men det synes jeg blir vanskelig å forstå, siden hun faktisk har fått stilt en astmadiagnose og får medisiner for dette. Kanskje legene har ment at hun i tillegg til astmaen også har symptomer fra luftveiene som skyldes psykologiske faktorer? Det er jo fullt mulig, og det er slett ikke uvanlig at mange kan bli både anspente og urolige, og eventuelt få angst, av å ha en dårlig regulert astma. Hvorvidt det er slik, kan jeg naturligvis ikke hverken bekrefte eller avkrefte via internett og kun basert på din beskrivelse, -det er mer høyttenking fra min side. En annen mulighet er at det slett ikke handler om "stress", men om en ikke godt nok behandlet astma, dvs at medisinene ikke virker godt nok, evt for lave doser.  Siden hun tross alt har astma, må det være det første som gjøres når hun blir legeundersøkt og fulgt opp: Vurdere om symptomene kan skyldes astma, blant annet ved å lytte på lungene, få utført spirometri ("pusteprøve") osv., noe jeg ikke vet om hun har gjort. Men det er ihvertfall veldig feil å avskrive en astmatikers symptomer fra luftveiene som "stress", før grundige vurderinger og medisinutprøvinger har vært gjort i forhold til astmaen. 

Ditt spørsmål her er hva som kan gjøres. Hvis du tenker på hva slags behandling hun kan trenge og ha nytte av, så vil jo det avhenge fullstendig av om symptomene skyldes "stress" eller astma. Er hun engstelig og har utviklet psykosomatiske symptomer (fysisk følbare symptomer forårsaket av psykologiske faktorer) så vil jo ikke intensivering av astmamedisin hjelpe henne, men for eksempel samtaler med fastlege og/eller psykolog, gode forklaringer osv. Og er det astma som er årsaken, så vi jo ikke slike tiltak ha det minste nytte. Da er det å forbedre astmamedisineringen hennes som vil være løsningen. Det gjøres enten hos fastlegen og/eller hos lungespesialist. 

Kanskje hun bør ta opp med fastlegen om hun bør undersøkes av en lungespesialist? Det kan nok være ganske avklarende her, om ikke hun har vært det før. 

Det er noe vanskelig å svare deg konkret her, siden vi ikke kan ha en dialog om dette og det er mye informasjon jeg måtte ha hatt, om jeg skulle ha blitt mer konkret. Her kan jo faktisk hennes plager ha både den ene eller den andre årsaken (astma / psykisk) eller begge, og hovedbudskapet og rådet mitt blir at før en skal finne ut hva slags hjelp og behandling hun vil kunne ha nytte av, er en nødt til å få kartlagt dette.  Hvorvidt det allerede er gjort hos legene hun har vært hos, vet jeg ikke. Det konkrete rådet mitt blir derfor at hun tar kontakt med fastlegen igjen for en fornyet vurdering av dette, inklusiv grundig samtale om hvordan legene vurdere hennes plager og hvorfor. Jeg synes hun da skal ta med en utskrift av spørsmål og svar her, for du har jo fått belyst godt hvordan hun sliter, og at det ser ut til å være en manglende tiltro til legenes forklaringer her, som en del av forklaringen, og derved kanskje også løsningen. 

Hun må for all del også ta opp dette med at hun har sure oppstøt, for det kan skyldes reflux, dvs at magesyre eller mageinnhold kommer opp i spiserøret og irriterer i halsen og gir hoste. Det kan gi symptomer til forveksling lik astma. Og er det det hun har, så er det trolig at hun vil ha nytte av medisiner mot dette, dvs noe helt annet enn astmamedisiner (syredempende medisiner)

Hils din søster og forklar hvordan jeg har tenkt her, og ønsk henne god bedring.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-