Oksygen og okssygentranssport

Spørsmål

Hei, jeg lurer litt på dette med oksygenmetning. Det finnes nå forskjellige produkter på markedet som kan øke oksygenmetningen (bl.a oksygenmettet vann man kan drikke), men hva betydning har dette for kroppen? Hvordan påvirker det kroppen å ha en oksygenmetning på 100 over lenger tid. Min metning ligger normalt på ca.98. Jeg er i god form. Men når jeg drikker dette vannet, eller tilfører oksygen på annen måte kommer jeg opp i 100%. Er dette gunstig? Noe man bør tilstrebe? Hvordan kan oksygen tas opp fra vann/mat? Hovedkilden er jo gjennom lungene og ved at det binder seg til hemoglobinet. Så hva er det som skjer? Kan fritt oksygen øke om hemoglobinet ikke er mettet med O2?

Kvinne 48

Kommersiell tjeneste fra Lommelegen:

Har du spørsmål om din egen helse?

Spør en spesialist i dag og få svar allerede i morgen

Svar

Hei! Du har en oksygenmetning på 98 prosent og det er helt normalt. Det finnes produkter som angir å øke oksygenmetningen over lengre tid. Den enkleste måten å øke oksygenmetningen er å puste inn gass med økt oksygeninnhold enn det oksygeninnholdet som er i luft (Omlag 21prosent). Oksygenet binder seg til  og frisettes fra hemoglobinet. Man har også en liten prosentandel som er fritt i blodet og som ikke er bundet til hemoglobinet, såkalt fysikalsk løst oksygen. Ett gram hemoglobin har evnen til å binde 1.34 ml oksygen og det finnes omlag 0,0225 ml oksygen i 100 ml blod. Oksygenet tas opp via lungene. 98 prosent metning er helt normalt hos mennesker. En redusert oksygenmetning kan være uttrykk for begynnende lungesykdom. Normalverdiene er mellom 93-99 prosent metning, men også her er det variasjoner. For eksempel vil alder  kunne virke inn på disse målingene. Hos mennesker skjer oksygenopptaket via lungene og ikke via tarmen. Med andre ord tas det ikke opp via mat eller drikke. Det er en lang vei fra munnen og gjennom magen til blodet, og både mat og drikke blir utsatt for svært nedbrytende behandling for å kunne tas opp i tarmen underveis. Man kan øke fysikalsk løst oksygen ved såkalt hyperbar oksygenbehandling. Man puster da 100 prosent oksygen ved økt atmosfæres trykk. Ved normaltilstand så vil da hemoglobinet også være mettet med oksygen. Mitt råd er at man heller bør bruke penger på annet enn produkter som angir at man skal få en økt oksygenmetning. Lev fysisk aktivt og spis variert kost.

Har du spørsmål om HJERTE- OG KARSYKDOMMER?

Spør en av våre spesialister og få svar innen 1 – 3 virkedager.

  • Få skriftlig legesvar på mail
  • 100 % anonymitet
  • 30 leger fra 10 ulike fagfelt
Still et spørsmål
Hans Thorbjørn Rydningen HJERTE- OG KARSYKDOMMER
Pris fra 259,-