Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Langvarig luftveisinfeksjon, redd for alvorlig lungesykdom

Spørsmål

Hei. Jeg har slitt med en luftveisinfeksjon nå i totalt 8 uker. Ble satt på doxylin etter ca 2-3 uker da legen mente det var bronkitt. I følge legen var ikke CRP noe forhøyet (noe som var vanlig ved langvarig forkjølelse). Samtidig som før han hadde undersøkt meg ville konkludere med kols, etter informasjon om røyking. Som en person som normalt er plaget av helseangst er jeg nå bekymret for om jeg lider av en alvorlig lungesykdom eller om dette kan være normalt? Samtidig har jeg vært plaget av urolig mage/diare de siste 2 årene, til tross for flere undersøkelser/blodprøver og avførIngsprøver. Det skal sies at jeg har vært i et forhold preget av vold og kontroll. Min angstproblematikk har den siste tiden vært preget av det. Kan stress over lengre tid føre til dette jeg sliter med?

Kvinne 36
Svar

Hei.


Du er altså en kvinne på 36 år, som har hatt en luftveisinfeksjon i 8 uker. Det er lenge, men ikke aldeles uvanlig, og det behøver på ingen måte tyde på noe alvorlig. En annen og svært sannsynlig forklaring som vi ser ofte, er at på høst og vinter er det så mange virus å kunne bli smittet av, at den ene luftveisinfeksjonen kommer før en blir helt frisk av forrige, og da kan det lett fremstå som om man er sammenhengende forkjølet i månedsvis.  Spesielt foreldre til småbarn i barnehage og skole er velkjent med dette, da de utsettes for svært mye smitte via tett kontakt med sine barn, som hele tiden "drar hjem" virus for barnehage og skole.

Så til dette med KOLS. Det er en kjensgjerning at røyking er tett forbundet med KOLS, og at særdeles mange av de som røyker et langt liv,  ender med større eller mindre grad av KOLS. Men det er ikke en diagnose man stiller uten videre, især ikke uten å ha undersøkt pasienten, slik du sier at din lege gjorde.


Du er nå bekymret for om du lider av en alvorlig lungesykdom, og bakgrunnen for det er naturligvis å finne i din helseangst, kombinert med det legen sa om KOLS, samt din langvarige luftveisinfeksjon.  Jeg kan naturligvis ikke uttale meg kategorisk og absolutt om hvilke sykdommer du har eller ikke har over internett og uten legeundersøkelse, men jeg kan i det minste si at i det du forteller her, ikke fremkommer noe som tyder i den retning. Det er overhengende sannsynlig at du etterhvert blir frisk av din luftveisinfeksjon, og at du ikke har noen alvorlig lungesykdom. Men skulle det være mistanke om det, f.eks. ved at tiden går og du ikke blir bedre, så er det naturligvis noe du må undersøkes nærmere for, f.eks.hos en lungelege og/eller med røntgenbilder.


Du forteller om angst og stress, og spør om det kan medvirke. Det kan det kanskje, ihvertfall kan slike ting påvirke immunapparat negativt over tid, slik at man lettere får infeksjoner. Men en pådriver seg ikke alvorlige kroniske lungesykdommer av stress.


Dine mageplager kan også avgjort henge sammen med angst og stress, og spesielt sannsynlig blir det når du forteller at du er grundig undersøkt for dette uten at man har funnet tegn til sykdom i magen. Det er en svært tett forbindelse mellom psyke og mage-tarmfunksjon hos oss alle, og urolig mage / diare er et typisk fenomen ved stress og angst. 


Jeg håper at svaret er til nytte for deg, og ønsker deg god bedring.
Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-