Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Kraftig hoste i etterkant av lungebetennelse. Kan det skyldes annen sykdom?

Spørsmål

jeg er en kvinne på 52 år som siden februar 2017 har slitt med kraftig hoste. Jeg har også fått behandling av lungebetennelse i denne perioden. Etter behandling av dette har jeg vært tålig bra i noen uker. Dette toppet seg nå i beg.av november med kraftig hoste og svært andpusthet.bare det å dusje blir jeg sliten av. Jeg har tatt CT av lungene men ikke noe unormal. DEt har blitt påvist høye verdier av eosinfile, dette sier meg ingenting og får ikke fullstendige svar hos legen jeg. Legen vil prøve montelukast. De siste ukene har jeg brukt Atrovent, dette har dempet hosten noe, men gitt økt andpusthet. Jeg er overvektig, påvist forhøyet fecaltest, går på blodtrykksmedisin og jeg har diabetes 2, Ikke insulinavhengig. Bør jeg utredes videre. Jeg har sjekket litt på nettet, men dette blir jeg bare redd av. Dette tærer på kroppen og jeghar ikke ork til noenting. Ble sykemeldt i 100 % nå.

Kvinne 52
Svar

Hei


Det er vanlig å ha hoste ved luftveisinfeksjoner og lungebetennelser. Det er også ganske vanlig å ha hoste en god stund etterpå, opptil flere uker. Hos mange kan plagene som kommer i etterkant av luftveis-/lungeinfeksjoner avdekke underliggende kronisk luftveis-/lungesykdom. Dersom plager i etterkant av slike infeksjoner ikke går over, er det riktig å utrede videre for å se om noe kan ligge til grunn for infeksjonen. Ved kroniske sykdommer som astma og kols vil risiko for infeksjoner i luftveiene være økt. Det er mulig å ha normale funn på CT av lungene men fortsatt ha astma og/eller kols. 


Røyker du? Eller har du røyket? Har du tatt pusteprøver hos legen din? Kjenner du til din lungefunksjon? Eosinofile celler er en type hvite blodceller som kan være økt ved diverse sykdommer. De kan være økt ved astma. Montelukast er en betennelsesdempende medisin som brukes mot astma, men den skal gjerne kun benyttes dersom inhalasjonsmedisiner ikke har hjulpet tilstrekkelig. Bruker du noen inhalasjonsmedisiner?


Jeg kommer kanskje med flere spørsmål enn svar, men mitt svar på ditt spørsmål om videre utredning er ja. Du bør i samråd med legen din finne ut som du kan ha astma og/eller kols. Overvekt vil også kunne gi en type astma som er litt vanskeligere å behandle med medisin enn astma uten samtidig overvekt.


Håper dette var nyttig for deg.