Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Inhalasjon av nitrometan og asfalt støv

Spørsmål

Hei, jeg er en del på bilrelaterte events, som drifting og dragrace. I den forbindelse er jeg bekymret for to ting: 1. Som fotograf har jeg ved et par anledninger stått inne på startplata og kjent lukten fra eksosen til top fuel biler/sykler som kjører på nitrometan. Er det skadelig at jeg har pustet inn noe av denne eksosen under disse omstendighetene, altså utendørs, men på få meters avstand? Tenker da spesielt på om det er kreftfremkallende. Har ikke følt noen plager med dette. 2. I forbindelse med både drifting og dragrace har jeg ved enkelt anledninger stått på så nært hold at jeg har blitt full av svart plast-, asfalt- eller gummistøv. Vet ikke om dette støvet kommer fra veidekket, fra dekkene eller eksosen. Antar at jeg også har pustet inn noe av dette. Spør som under pkt. 1: Er det skadelig at jeg har pustet inn noe av dette støvet? Er det kreftfremkallende? 3. Bør jeg rett og slett holde meg unna denne typen arrangementer? Er det forbundet med helserisiko? Dette er ikke noe jeg driver med veldig mange ganger i året. Tipper det har vært 2-4 ganger i året de siste fem årene, og sjelden lenger enn 30 minutter av gangen, men etter det jeg har lest ser jeg nå for meg at jeg får lungekreft en gang i fremtiden på grunn av dette. På forhånd takk for svar!

Kvinne 37
Svar

Hei,


Nitrometan er et karsinogen, det vil si det regnes som et kreftfremkallende stoff. Det er ikke etablert et "trygt" nivå for hvor mye man kan bli utsatt for før det er skadelig. 

Når det er sagt, så tror jeg ikke du behøver å bekymre deg for mye om en såpass lav grad av eksponering som du beskriver, hverken når det gjelder nitrometan eller asfalt/plast/gummistøv.


Nitrometan eksponering kan i verste tilfelle føre til akutt død. Dette skyldes særlig at nitrometan kan forhindre røde blodlegemer fra å frakte oksygen, og man kan få hodepine, svimmelhet, blåfargete lepper og hud og man kan altså død. I tillegg kan nitrometaneksponering føre til skader på lever og nyrer, bronkitt, kvalme, oppkast, diare, og vanskeligheter med koordinering. Det er ikke et stoff man bør inhalere i det hele tatt, og man bør heller ikke få det på huden.  


Asfalt, gummi og plastikkstøv kan skade lungene dine, særlig over tid. 


Igjen, du beskriver et veldig begrenset antall ganger hvor du har blitt eksponert for dette. Du kan selvfølgelig fortsette å gå til disse arrangementene som du har glede av, men jeg ville anbefale at du bruker en partikkelmaske eller en respiratormaske. Disse kan du få i hageforretninger. 


Mvh,


Nina Bryhn, MD