Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Hvor farlig er egentlig asbest?

Spørsmål

Hvor farlig er egentlig asbest?? Noen ganger kan man lese i aviser at det er funnet asbest i en bygning, og at dette er et veldig farlig stoff som kan gi kreft. Når jeg leser om hvor farlig asbest er, så begynner jeg å tenke på den gangen for over 20 år siden da jeg på dugnad var med og rev ned en gammel stor oljeovn ( fyrrom) i en skole. Det var nok mye asbest rund rør og deler av ovnen. Og vi hadde ikke noen beskyttelse under arbeidet. Jeg jobbet dugnad 3 kvelder, Ca 2 - 3 timer hver kveld. Jeg sliter i perioder med angst, og disse minnene om noen timer med arbeid i et rom med asbest kommer stadig tilbake. Er dette så farlig som jeg innbiller meg? Eller er det mer langvarig påvirkning av asbest som er farlig.? Jeg leste en gang om lungehinnekreft, og det fikk man bare ved å puste inn asbest, ikke særlig kjekt å lese slikt når jeg har utsatt meg for asbest disse dugnadskveldene. Jeg har aldri røkt.

Mann 63
Svar

Asbest ble ansett som svært anvendelig da det er både varmeisolerende og brannsikkert. Det har vært brukt sammen med bindemidler som sement og limstoffer, og blitt valset ut til plater eller matter. Slike plater og matter har vært brukt til varme- og lydisolasjon i bygningskledning, bremsesko, bremseklosser og diverse maskiner/ventilasjon. Det er ikke slik at det nødvendigvis er helsefarlig å ha vært i kontakt med astbest, men innånding av asbeststøv har vist seg å føre til økt risiko for flere sykdommer i lungene. Det ble derfor bruks- og importforbud av asbest på 80-tallet i Norge.


Innånding av asbestfibre over lengre tid kan gi asbetstose, en form for fibrose (arrdannelse) i lungene. Det er også påvist en sikker sammenheng mellom langvarig innånding av asbeststøv og kreft i lunger og luftveier. Det diskuteres hvorvidt eksponering over en kortere periode medfører risiko, men denne risikoen er sannsynligvis liten. Eksponering for asbest i noen dager vil ikke kunne gi asbestose, og sannsynligheten for at det har økt risikoen for kreft i lunger eller luftveier er forsvinnende liten. 


Håper dette var nyttig for deg.