Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Har hostet i over et halvt år, har jeg krav på en ny kur av noe slag?

Spørsmål

Hei. I september 2019 fikk jeg en 3 dagers antibiotika kur mot bronkitt. Det hjalp en del på hoste og allmenntilstand, men ble ikke helt kvitt hosten. Etter en ukes tid ble den verre igjen. Legen mente det bare var et nytt forkjølelsesvirus. Etter flere mndr med plagsom slimhoste og surkling ved aktivitet, tung luft, latter, varm mat, og av og på med feber, spesielt etter aktivitet og økt hoste-irritasjon, fikk jeg overbevist legen om å prøve en ny antibiotika kur (desember). En 9 dagers kur. Samme resultat, en del bedring, men forverret seg kort tid etter ferdig kur. Legesekretær nevnte at jeg burde prøve en annen kur som kanskje tok det, men legen mente han hadde prøvd alt og henviste meg til lungeavdelingen. Imens går jeg og er konstant syk, med feber ved lett aktivitet, må bruke ventolin for å lette på de verste hosteanfallene, da jeg blir helt blå på leppene og svimmel og veldig tett. Hosten er slimete og gul og til tider med blod. Det er konstant slimproduksjon. Svar på røntgenbilder var: « tegn til hyperinflasjon av lungene med økt retroternal luftholdighet og grunne sinus». Googler jeg dette kommer kols opp. Legen sa at svarene er fine. Jeg har i tillegg til hosten og allmenntilstand veldig nedsatt immunforsvar og tar imot alle småvirus som folk har. Nå i januar hadde jeg det legen mente kunne være influensa, høy feber, kvalme, flunseverk. Men blodprosenten gikk da ned ganske fort, til 8,6. Jeg har pernisiøs anemi fra før, men pleier ikke å ha så lavt og så fort. Den har gått opp til 9,6 nå. Har jeg krav på å få prøve en ny kur? I så tilfelle hvilken? Får ikke time på sykehuset før i mars/ april. Klarer ikke å gjøre mye i hverdagen, blir fort andpusten og sliten og feber og slapp. Legen vil ikke purre, selv om sykehuset sier jeg må få legen til å purre hvis jeg ikke blir bedre. Han prater om at systemet ikke funker slik og nekter å purre. Jeg har også en forhøyet senkning (SR) på 50, den har vært kronisk i mange år, utredning for revmatisme.

Kvinne 35
Svar

Hei.


Du er altså en relativt ung kvinne, som nå i en del måneder har vært plaget med hoste og gjentatte luftveisinfeksjoner. Dette er du henvist til lungeavdelingen for, noe jeg støtter og anser som riktig utredning av dette.

Ditt spørsmål her er:

"Har jeg krav på å få prøve en ny kur? I så tilfelle hvilken?"


Jeg skjønner selvfølgelig ditt spørsmål, men det er på en måte et litt "feil spørsmål". Jeg skal prøve å beskrive det nærmere: 

Hvis vi snakker om "krav", altså rettigheter, så har man en lovfestet rett på det som kalles "nødvendig helsehjelp". Men da blir jo spørsmålet og definere hva som er nødvendig helsehjelp, og det er det legens plikt og ansvar å vurdere, ut fra medisinske vurderinger. For det er jo pr definisjon medisinske vurderinger som må avgjøre om en trenger noe behandling, og eventuelt hvilken. 

Det betyr blant annet at dersom legen din hadde berettiget mistanke om at du hadde en eller annen sykdom som kunne behandles her og nå med "kur X", så hadde du rett på å få slik behandling. Og enhver lege både tenker og jobber slik. Hvis man som lege har en berettiget mistanke om en sykdom som kan behandles på en eller annen måte, er det en selvfølge at en ikke vil "holde igjen" på slik behandling og ikke gi pasienten den behandling som kan hjelpe pasienten.  

Hvis du for eksempel tenker at en ny antibiotikakur med et annet preparat ville kunne hjelpe deg, så er det jo ikke nødvendigvis sikkert at det faktisk er slik. Og om det er slik eller ikke, er det legen din som kan si noe om, ut fra all tilgjengelig informasjon om det som legen har, dvs prøvesvar, sykehistorie, eventuelle funn ved lytting på lungene dine m.v. 

Jeg kan ikke se her at det finnes en eller annen kur som du burde forsøke nå. Men derimot synes jeg det er viktig at du blir undersøkt av en lungelege, med tanke på om du har en bakenforliggende lungesykdom som årsak til plagene dine nå. 

Og da kommer dette med ventetiden inn. Du har rett til å benytte det av "Fritt sykehusvalg", dvs at du kan velge mellom alle sykehus i landet, hvor du ønsker å bli undersøkt og behandlet, og det betyr at du kan velge det sykehus som har kortest ventetid for å komme til en undersøkelse hos en lungelege. Du kan finne greie oversikter over dette her:

https://helsenorge.no/velg-behandlingssted

Ventetidene kan variere betydelig, så sjekk dette. Og finner du et sted som har kortere ventetid, så har du rett på å be fastlegen din om å videresende henvisningen dit, slik at du får time på ønsket sykehus.

Dette tror jeg er det mest hensiktsmessige du kan gjøre nå, så jeg anbefale deg dette. Jeg håper svaret og rådene kan være til nytte, og ønsker deg lykke til.

Ha det bra.