Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Har astma som er svært vanskelig å behandle

Spørsmål

Hei dere Jeg har en behandlingsrefraktær», eller «steroidresistent» astma hvor jeg ikke oppnår særlig symptomkontroll til tross for optimal behandling med konvensjonelle medikamenter. Jeg får Nucala hver måned, dette fra juni 2019. Fra å ha vært en relativt god løper for 8, siden har jeg blitt mer plaget med astma som blir utøst primært av virus. Jeg har også fått utviklet lavgradige bronkieektasier for fem år siden. Kronisk sinusitt har jeg også. Dette er da 4. året at jeg er langtidssykmeldt i samme tidsperiode, februar/mai .. Arbeidsgiver ( undervisning) ønsker ikke å legge til rette for meg i arbeidet, og vil heller vil ha meg «vekk», pga så mye sykmeldinger (liten og sårbar arbeidsstab). Jeg har fått fritak for arbeidsgiveravgiften. Dette stresser meg. I tillegg har jeg fått fibromyalgi, og tonisk/myokloniske kramper og mye smerter i muskulatur. Ikke nevrologisk sykdom Jeg kjemper for å kunne fungere. Er 49 år. Gift og far til blant annet en 7 åring. Men nå er det slik at jeg føler at jeg snart ikke «greier» dette med jobb, og å forsøke å være frisk når man ikke er det. Min kropp skjelver voldsomt og jobber hardt, særlig når jeg er tett slik som nå. Våkner ganske så bra med lav puls. Men jo mer jeg beveger meg innendørs, som det å dusje, gå i lofttrapp, hjelpe barnet med lekser, oppvaskmaskin, gå ut med søppel osv, jo mer tett blir jeg.. Og så sitter jeg resten av dagen med skjelving, 100 i hvilepuls og ca 93-95 i saturasjon o2. ( puls når jeg står oppreist på 130 ) Jeg bruker hypertont saltvann, mycomyst i nebulisator. Har «fløyter» for å få opp slim. Men får nesten ingen ting opp? Det virker som om slimet er veldig perifert. Sitter det fast og bronkiegrenene er trange? Hva bør jeg gjøre? Er det vanlig at en sykmeldinger ved slik astma og bronkiektasier kan vare 8-10 uker? Bør jeg tenke nyorientering i forhold til annet arbeid, administrativt? Er det mulig å begynne å vurdere livskvaliteten opp mot arbeidet, og kanskje tenke på uføregrad?

Mann 48
Svar

Hei.


Jeg må med en gang si at dette dessverre er aldeles for komplekst og omfattende til å kunne gi deg gode råd over internett i form av et spørsmål og et svar. Dine spørsmål er store og sammensatte, for eksempel om arbeidsplass, eventuell uføretrygd, og dine helseplager virker også svært omfattende, og må taes hånd om i form av reell legekontakt, og ikke generell rådgivning, som er det vi kan gi her på Lommelegen.

Den eneste farbare vei for deg, er derfor en tett og regelmessig kontakt med fastlegen videre, for å gradvis finne veien videre her. Det finnes åpenbart ikke enkle og sikre svar på dine spørsmål, og derfor er det umulig å kunne hjelpe deg i særlig grad her over internett, annet enn å tenke høyt sammen med deg, og gi deg råd om hvordan du kan og bør håndtere dette videre.


Det jeg skjønner veldig godt, er at du har betydelige praktiske og helsemessige problemer, og nettopp derfor må du ha en reell legekontakt videre her, for å diskutere frem de beste og riktigste løsninger.

Du skriver ikke noe om du har vært hos lungespesialist, såvidt jeg kan se. Det er noe du åpenbart må, med det du kaller en behandlingsrefraktær astma. Det er sannsynligvis det første du må starte med. Fastlegen er riktig instans å ta dette opp med.


Det vil være helt feil av meg om jeg kategorisk skulle ha anbefalt eller frarådet uføretrygd, til det er dette altfor sammensatt og jeg har så alt for lite informasjon til å skulle kunne uttale meg om det. Det vil imidlertid din fastlege kunne. Men at det er et spørsmål som bør luftes, er jeg enig i.


Du har et konkret spørsmål om det er "vanlig" med sykmelding på 8-10 uker ved astma og bronkiekstasier. Det er på en måte "feil spørsmål", for det har ingen praktisk betydning for deg om det er "vanlig" eller ikke, eller å vite om det er vanlig. En blir sykmeldt når en ikke er i stand til å utføre arbeidet pga en sykdom, og ikke ellers. Og hvor lenge sykdommer varer, er helt individuelt. Og leger tar ikke stilling til "hvor vanlig" en varighet av en sykmelding er, når de skal vurdere om en pasient må sykmeldes eller ikke, det er ikke et poeng. En sykmelder pasienten når pasienten ikke kan jobbe pga sykdom, og friskmelder når pasienten igjen er i stand til å jobbe. Videre finnes det alle alvorlighetsgrader av astma og bronkiekstasier, og da er det naturligvis slik at ved alvorligere sykdom, kan sykmelding gjerne bli lenger. Og så er det slik at sykmelding og varighet må sees opp mot pasientens arbeidsforhold.


Jeg håper at du kan ha nytte av min høyttenking og mine råd her, og ønsker deg lykke til.