Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Er det farlig å jobbe utendørs i Oslo?

Spørsmål

Hei Det gjelder bekymring angående luftkvalitet i Oslo sentrum og hvordan den påvirker helsa mi i mitt arbeid utendørs. Jeg er en kvinne på 54 år, i god psykisk og fysisk form, har ingen kroniske sykdommer, er frisk. Jeg har et arbeid som må utførers utendørs i Oslo sentrum, også på steder der det er mye trafikk. Dermed blir jeg i stor grad eksponert for svevestøv, farlige gasser (nitrogendioksid) og ozon. Jeg har lest litt om dette på Oslo kommunes nettsider. Selv om Oslolufta er forholdsvis ren, lurer jeg på hvor utsatt jeg er for å utvikle sykdom. Den siste tiden har jeg på slutten av vaktene kjent meg sår i halsen, hes og tungpustet. Det går over etter en dag og to. Jeg vet at det er helse - og karsykdommer, astma og lungesykdommer som kan utvikles, og at det er spesifikke grupper som er mest utsatt, men at alle kan utvikle dette om de blir eksponert over lang tid. Jeg har hatt mitt arbeid i Oslo sentrum i et år. Det ville være fint om du kunne si litt om dette. Jeg har en tendens til å bekymre, og jeg har mulighet til å få meg en annen jobb. Men, vil det være å overreagere om jeg slutter i denne jobben pga. luftkvalitet. Det er jo mange som må oppholde seg utendørs i Oslos gater - som har sitt arbeider der - parkeringsvakter, gartnere, barnehagebarn/personale, og folk blir oppfordret til å sykle. Vennlig hilsen

Kvinne 54
Svar

Hei.

Jeg forstår ditt spørsmål godt, og skjønner hva du tenker på, men kan vel med en gang si at her finnes ingen bastante eller skråsikre svar eller råd, kun generelle betraktninger.

Enhver vet at forurenset luft ikke er gunstig, og at det øker sjansen for f.eks. luftveisproblemer. Vi vet også at det fremfor alt er mengde- og tidsbestemt. Altså at mye, hyppig og langvarig er verre enn sjeldent og kortvarig.

Men når du f.eks. spør om "hvor utsatt du er for å utvikle sykdom", så kan dette naturligvis ikke angies i "x antall prosent økt sjanse" eller lignende.

Jeg ser videre at du selv ser at å slutte i jobben pga slike bekymringer, ville være å overreagere. Det er jeg aldeles enig i. Og så er det jo engang slik at der er risiko forbundet med omtrent alt en foretar seg: Selv å sitte i sofa for mye, eller spise for mye gulrøtter, kan sikkert øke risikoen for et eller annet.  En kan også legge enormt fokus i å unngå helseskadelige faktorer, evt ha det som fokus i livet, og allikevel ved ren slump og uhell få en sjelden sykdom eller en takstein i hodet. 

Det er også garantert mer helseskadelig å være arbeidsledig, enn å jobbe ute i Oslo sentrum, og la oss si at du teoretisk sett flyttet på landet og fikk deg en jobb i skogen, -og mistrivdes og savnet livet i byen, så ville det også sikkert være mer helseskadelig enn å ha det bra og ha utejobb i Oslo.

Særdeles mange mennesker jobber utendørs i store byer, som du selv er inne på, og det store flertallet av de blir ikke syke av den grunn. 

Videre så tenker jeg at en generell tendens til å bekymre seg over helseskadelige faktorer i livet, noe det finnes et ubegrenset antall å ta av-, sannsynligvis er noe av det mest helseskadelige som finnes. Jeg synes Per Fugelli sa akkurat dette på en svært presis måte: "Gi litt mer f...." Folk bekymrer seg syke, i sin urealistiske tro på at det går an å kontrollere livet og gardere seg mot sykdom.  Jeg kan ikke vedlegge link, men hvis du googler dette så finner du hele artikkelen i pdf-format, noe jeg anbefaler deg å lese.

Tatt i betraktning av det finnes så utrolig mange ting en kan komme på å bekymre seg av helsehensyn, så synes jeg helt klart at du kan velge vekk denne bekymringen, og glede deg over din by og din jobb og livet generelt. Og hvis du tenker rent praktisk: Er det et reellt alternativ å flytte eller skifte jobb, ene og alene pga luftkvaliteten i Oslos gater? Jeg antar at ditt svar er nei, og hvis det er tilfelle, så er det ytterligere en grunn til å velge å ikke fokusere på akkurat denne ene av et uendelig antall potensielt helseskadelige faktorer. Jeg leste f.eks. idag tilfeldigvis en artikkel om at vi spiser skjulte plastpartikler i maten tilsvarende ett kredittkort i uken. Det kunne en jo gjerne også bekymre seg for, men faktum er jo uansett at det ser ut til å gå riktig greit ut for de fleste, det også.

https://www.dagbladet.no/nyheter/ny-rapport---vi-spiser-et-kredittkort-med-plast-i-uka/71199675


Jeg håper at min høyttenking og innspill her kan være til nytte for deg. Ha det bra.