Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Årsak til langvarig hoste?

Spørsmål

Hei Har langvarig kronisk hoste. Hostet i 7 år. Startet et år der jeg hadde flere perioder med lungebetennelse eller atypisk lungebetennelse og fikk flere antibiotika kurer. Har vært igjennom flere undersøkelser hos lungespesialist på sykehus og fått avkreftet astma og kols, men ikke en diagnose. Kraftig hoste noen ganger i døgnet: Ved ute/inne luft, rolig/aktivitet, opp og ned fra senga, Flere ganger hoster jeg opp gul/grønn slim. Har ofte litt høy crp ( 15-30 ) . Ved forkjølelse og influensa tar det lang tid å bli frisk. Har nok med 60% arbeid. Vanskelig med trening da hosten bremser på antall økter og intensitet. Ber om råd for å komme videre med behandling for å bli friskere fra hosten.

Mann 56
Svar

Hoste kan ha mange årsaker, både alvorlige og ufarlige. Luftveisinfeksjoner, både virale og bakterielle er en vanlig årsak til hoste. En slik hoste vil gå over en tid etter infeksjonen, men enkelte infeksjoner kan gi relativt langvarig hoste, kanskje flere uker til måneder. Røyking kan også gi hoste, gjerne som en del av kronisk bronkitt hvor man hoster opp slim. Slik kronisk bronkitt behandles ofte effektivt med røykeslutt. Kroniske luftveissykdommer som astma og kols kan også ha hoste som ett av de mer fremtredende symptomene. Her vil astma- og/eller kolsmedisiner sammen med røykeslutt være god behandling. Kronisk bihulebetennelse kan gi hoste. Hjertesvikt kan også gi hoste og økt risiko for luftveisinfeksjoner. Hjertesvikt i seg selv kan også ha mange årsaker, hvor høyt blodtrykk over tid og/eller hjerteinfarkt kan være årsak. Enkelte medisiner som brukes ved høyt blodtrykk og hjertesvikt (ACE-hemmere) kan også gi hoste. 


Andre mindre vanlige årsaker til hoste er lungefibrose, gastroøsofagal reflukssykdom og obstruktivt søvnapne. I noen tilfeller finner man enten ikke ut av årsaken til hoste, eller at hostens årsak ikke er så mye å gjøre med. Da vil hostedempende tiltak være det viktigste, hvor hostedempende medisiner kan være til hjelp. 


Du skriver ikke så mye om hvilke vurderinger som er gjort om din hoste annet enn at astma og kols skal være avkreftet. Jeg vil derfor anbefale deg å ta med det jeg har skrevet til din fastlege for om mulig det kan hjelpe dere videre. Dersom du har hostet i 7 år og pga. hosten ikke greier å stå i mer enn 60% jobb, kan det også være aktuelt med henvisning til et spesialsykehus som driver med utredning av luftveisplager.


Håper dette var nyttig for deg.