Kols?

Spørsmål

Jeg fikk utført spirometri da jeg opplever og ikke kunne trekke pusten godt nok inn. Jeg har vært litt forkjølet og det henger i litt hoste ennå. Jeg blåste flere ganger fordi forsøkene var for ulike. Til slutt endte jeg opp med 3 forsøk, hvor et av de visstnok var litt for ulikt de andre, men de to beste var like nok. det dårligste forsøket her viste fev1 88% og fev1/fvc 66% (de to beste viste fev1/fvc 73 og 74 %). Jeg gjorde testen etter inhalasjonsmedisin. Resultatene var omtrent helt like og viste fev1 95% og fev1/fvc 76%.
Før inhalsjon sto det "obstruktiv" på testen, etter sto det "normal". Legen sa at jeg hadde friske lunger og at dette ikke var tegn til sykdom. Jeg lurer på om dette stemmer... Jeg har hørt at fev1/fvc under 70 er kols og har derfor hengt meg litt opp i at det ene forsøket viste 66%.
Kurven hadde fin form sa legen.
Kan du si noe om hvordan du tenker rundt dette.

Svar

Hei! Jeg ville ikke lagt noen vekt på den ene lave verdien. Det fremkommer at du var litt forkjølet og variasjoner mellom hver måling. Det gjør det hele veldig usikkert. Formen på kurven blir i då måte viktigere og den beskrives som normalt. Kols som diagnose kan heller ikke vurderes kun på bakgrunn av spirometri. Klinikk og røntgen må også vurderes. Konklusjon: verdiene taler på ingen måte mot diagnosen kols