Astma og koronavaksine

Hvis du har astma kan du bli prioritert i køen for koronavaksine, men det gjelder ikke alle med diagnosen. Sjekk hvem.

MANGE ASTMATIKERE BLIR PRIORITERT: Bruker du langtidsvirkende medisin, som for eksempel kortikosteroider, vil du få en plass lenger fremme i vaksinasjonskøen. Foto: Orawan Pattarawimonchai /Shutterstock / NTB (Innfelt: Andreas Prott)
MANGE ASTMATIKERE BLIR PRIORITERT: Bruker du langtidsvirkende medisin, som for eksempel kortikosteroider, vil du få en plass lenger fremme i vaksinasjonskøen. Foto: Orawan Pattarawimonchai /Shutterstock / NTB (Innfelt: Andreas Prott) Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Folkehelseinstituttet har laget en detaljert oversikt over hvilke grupper som skal prioriteres for koronavaksine. Her kommer det tydelig frem at noen astmatikere, eldre enn 18 år, skal prioriteres for vaksine. Men ikke alle som har astma vil bli prioritert.

Astma er per definisjon er kronisk lungesykdom, Betennelsesreaksjonen i bronkiene er kronisk, men det varierer mye hvor uttalt symptomene er. Sykdomsforløpet er også svingende med perioder med og uten symptomer.

Risikogruppe eller ikke?

Tidligere i år meldte FHI at personer i alder 50–65 år med kronisk lungesykdom (men ikke velregulert astma) har lett til moderat økt risiko. Senere har FHI presisert dette, med å legge til:

«Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.» Folkehelseinstituttet

Begrepet «velregulert» har blitt fjernet og erstattet med et mer konkret kriterium som handler om i hvor stor grad du har behov for medisinering. Dermed vil personer som har behov for langtidsvirkende astmamedisiner – selv om tilstanden er velregulert – være definert som en risikogruppe.

Bruker du langtidsvirkende astmamedisiner? Du blir prioritert for vaksine

Hvis du er over 18 år og bruker langtidsvirkende inhalasjonsmedisin, vil du bli prioritert. Det vil si at bruker du langtidsvirkende inhalasjonsmedisin (ofte en eller flere ganger daglig), som for eksempel:

 • AeroBec/Beclomet (inneholder beklometason)
 • Alvesco (inneholder ciklesonid)
 • Asmanex (inneholder mometason)
 • Flutide/Flutikason cipla (inneholder flutikason)
 • Pulmicort/Giona (inneholder budesonid)
 • Flutiform (inneholder formeterol og flutikason)
 • Inuxair (inneholder formeterol og beklometason)
 • Relvar (inneholder vilanterol og flutikason)
 • Seretide/Airflusal/Salmeterol/Fluticasone cipla/Salmex/Serkep (inneholder salmeterol og flutikason)
 • Symbicort/Symbicort Forte/Symbicort mite/DuoResp/Bufomix Easyhaler (inneholder formoterol og budesonid)

Eller langtidsvirkende tabletter som:

 • Cortison (inneholder kortison)
 • Medrol (inneholder metylprednisolon)
 • Prednisolon (inneholder prednisolon)

Kun anfallsmedisiner? Du blir ikke prioritert

Hvis du bare bruker anfallsmedisiner, som virker kortsiktig, vil du ikke bli prioritert for vaksinen. Eksempler på slike medisiner er Airomir/Buventol/Ventoline (inneholder salbutamol) Bricanyl (inneholder terbutalin).

image: Astma og coronavirus

Astma og coronavirus

Blir prioritert før friske, men likevel i en lang kø

Astmatikere som bruker langtidsvirkende medisiner og er over 18 år vil bli prioritert foran andre i samme aldersgruppe uten underliggende sykdom. Barn og unge med astma er ikke regnet som en risikogruppe, og skal således ikke ha vaksinen ut fra FHI sin prioriteringsliste.

Samtidig er det naturligvis andre og mer alvorlige diagnoser som prioriteres før astmatikere. Alder er også en indikator som prioriteres foran sykdom. Astmatikere vil derfor være i prioriteringsgruppe 5, 6, 7 – men hvis du er eldre 65 år vil du prioriteres i en tidligere gruppe.

Det er vanskelig å skissere konkret når gruppe 5, 6 og 7 vil tilbys vaksinen. FHI har foreløpig ikke oppgitt dette og det er en krevende logistikk.

Slik er ASTMA. Video: Lommelegen Vis mer

Prioriteringslisten

Ifølge FHI er dette den prioriterte listen for koronavaksinering:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75–84 år

4. Alder 65–74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom*
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55–64 år

9. Alder 45–54 år

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.