Astma og koronavaksine

Hvis du har astma kan du bli prioritert i køen for koronavaksine, men det gjelder ikke alle med diagnosen. Sjekk hvem.

NOEN ASTMATIKERE BLIR PRIORITERT: Bruker du høydose, langtidsvirkende medisin, vil du få en plass lenger fremme i vaksinasjonskøen. Foto: Orawan Pattarawimonchai /Shutterstock / NTB (Innfelt: Andreas Prott)
NOEN ASTMATIKERE BLIR PRIORITERT: Bruker du høydose, langtidsvirkende medisin, vil du få en plass lenger fremme i vaksinasjonskøen. Foto: Orawan Pattarawimonchai /Shutterstock / NTB (Innfelt: Andreas Prott) Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Folkehelseinstituttet har laget en detaljert oversikt over hvilke grupper som skal prioriteres for koronavaksine. Her kommer det tydelig frem at noen astmatikere skal prioriteres for vaksine. Men ikke alle som har astma vil bli prioritert.

Astma er per definisjon er kronisk lungesykdom, Betennelsesreaksjonen i bronkiene er kronisk, men det varierer mye hvor uttalt symptomene er. Sykdomsforløpet er også svingende med perioder med og uten symptomer.

Risikogruppe eller ikke?

FHI har minst tre ganger gjort endringer i kriterier for astmatikere og tilhørighet i risikogruppe. Mars 2021 endret FHI enda en gang presiseringen om hvorvidt astma skal regnes som risikogruppe innenfor kronisk lungesyke.

Nå gjelder dette:

«Tilhører risikogruppe: Alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året.» Folkehelseinstituttet

Dette kriteriet gjelder alle voksne (fra 18 år). Tidligere ble de som hadde «velregulert astma» utelukket fra prioritert gruppe. Dette har nå blitt fjernet og erstattet med et mer konkret kriterium som handler om hvilken medisin og dose du har hatt behov for siste år. Dermed vil personer som har hatt behov for høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter – være definert som risikogruppe.

Bruker du astmamedisiner? Disse blir prioritert for vaksine

Hvis du er over 18 år og bruker eller har brukt høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året, vil du bli prioritert.

Hva er inhalasjonsteroider?

Inhalasjonsteroider er langtidsvirkende astmamedisiner.

Hva betyr høydose?

Folkehelseinstituttet klargjør ikke nøyaktig hva høydose-inhalasjonssteroider innebærer. Dette er ikke en egen gruppe medisiner. Man kan derfor anta at de mener inhalasjonssteroider i høye doser.

RELIS gir i en annen sammenheng eksempler på hva lav, medium og høy dose kan være:

 • Budesonid, kjent under varemerkene Pulmicort og Giona:
  Høy dose: > 800 µg/dag
 • Flutikason propionat, kjent under varemerkene Flutide/Flutikason cipla.
  Høy dose: >500 µg/dag
 • Beklometason, kjent under varemerkene AeroBec og Beclomet.
  Høy dose: >400 µg/dag
 • Ciklesonid, kjent under varemerket Alvesco.
  Høy dose: >320 µg/dag

Det er flere typer inhalasjonssteroider i tillegg til de som nevnes her, som også kan gis i høydose.

Hva er steroidtabletter?

Hvis du har brukt steroidetabeletter for astma siste året er du også inkludert i risikogruppen og skal prioriteres for vaksine. Eksempler på steroidetabletter er:

 • Cortison (inneholder kortison)
 • Medrol (inneholder metylprednisolon)
 • Prednisolon (inneholder prednisolon)

Kun anfallsmedisiner? Du blir ikke prioritert

Hvis du kun bruker anfallsmedisiner, som virker kortsiktig, vil du ikke bli prioritert for vaksinen. Eksempler på slike medisiner er Airomir/Buventol/Ventoline (inneholder salbutamol) Bricanyl (inneholder terbutalin).

image: Astma og coronavirus

Astma og coronavirus

Blir prioritert før friske, men likevel i en lang kø

Astmatikere som bruker høydose inhalasjonssteroider og er over 18 år vil bli prioritert foran andre i samme aldersgruppe uten underliggende sykdom.

Barn og unge med astma er ikke regnet som en risikogruppe, og skal således ikke ha vaksinen ut fra FHI sin prioriteringsliste.

Samtidig er det naturligvis andre og mer alvorlige diagnoser som prioriteres foran disse astmatikerne. Alder er også en indikator som prioriteres foran sykdom. Astmatikere vil derfor være i prioriteringsgruppe 5, 6, 7 – men hvis du er eldre 65 år vil du prioriteres i en tidligere gruppe, uavhengig av samtidig sykdom.

Det er vanskelig å skissere konkret når gruppe 5, 6 og 7 vil tilbys vaksinen. FHI har foreløpig ikke oppgitt dette og det er en krevende logistikk.

Slik er ASTMA. Video: Lommelegen Vis mer

Prioriteringsgruppe 5, 6 eller 7

I prioriteringslisten vil astmatikere med behov for høydose-inhalasjonssteroider eller steroidetabeletter kommer i prioriteringsgruppe 5.
Ifølge FHI er dette den prioriterte listen for koronavaksinering per 03.03.2021:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene: Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 399,-

Kilder:

Medisinskfaglig rådgiver : Brynjulf Barexstein, allmennlege.
FHI: Hvem får vaksine (03.03.2021)