Fem varselsignaler på lungesykdom

Lungesykdommer kan ramme mennesker i alle aldre, og det er stor variasjon i lungesykdommer. Her er fem symptomer som kan indikere lungesykdom.

LANGVARIG HOSTE: Hoste som har vart i over 8 uker regnes som kronisk hoste hos voksne mennesker. Foto: Krakenimages.com / Shutterstock / NTB
LANGVARIG HOSTE: Hoste som har vart i over 8 uker regnes som kronisk hoste hos voksne mennesker. Foto: Krakenimages.com / Shutterstock / NTB Vis mer

Mange sykdommer kan ramme lungene og luftveiene, og det er lett å bli bekymret om hosten blir langvarig eller om man føler seg andpusten ved mindre fysisk anstrengelse enn tidligere. Men hva er egentlig varselsignalene på lungesykdom?

Det er stor variasjon i lungesykdommer. Noen er forbigående infeksjoner forårsaket av virus og bakterier, andre kan være livsstilsrelaterte lungesykdommer som KOLS, og noen lungesykdommer er medfødte og arvelige slik som cystisk fibrose.

Symptomer på lungesykdom

Felles for mange av lungesykdommene er at de vanligste symptomene ofte er hoste og tung pust. Andre symptomer kan være feber, slim i luftveiene, blodig oppspytt og smerter i brystregionen (1). Noen ganger kan symptomene på lungesykdom være vanskelig å skille fra symptomene på hjertesykdom, spesielt hos eldre.

LES OGSÅ: Hjertesvikt

1. Tung pust (dyspné)

Tung pust, eller dyspné, er følelsen av å ikke få tilstrekkelig luft, og er en svært ubehagelig følelse. Det er ikke bare lungesykdommer som kan føre til tung pust. Tung pust som kommer plutselig eller i løpet av minutter, kan være livstruende. Årsaker kan være akutte hjerte- og lungesykdommer som hjerteinfarkt, lungeemboli, punktert lungesekk, anafylaksi (allergisk sjokk), fremmedlegeme i luftveiene, eller andre akutte hjertesykdommer (8). Ved akutt tung pust ringer man 113.

Tung pust som kommer gradvis over timer eller dager kan man se ved forverring av KOLS og astma. Kommer den snikende over uker til måneder, kan årsaken blant annet dreie seg om kronisk hjertesvikt, KOLS, lungefibrose eller lav blodprosent (anemi) (8).

image: Lungefibrose gir arr i lungene

Lungefibrose gir arr i lungene

2. Langvarig (kronisk) hoste

Kronisk hoste er hoste som har vart i over åtte uker hos voksne. Om man røyker er det vanlig og etter hvert utvikle en kronisk hoste. De vanlige årsakene til kronisk hoste hos en ikke-røyker er astma, drypp av neseslim ned i halsen (postnasal drip) fra allergier eller bihulebetennelse, halsbrann fra magesyre, kronisk bronkitt og bivirkning av blodtrykksmedisintypen ACE-hemmer, men kronisk hoste kan ha mange årsaker.

Har man kronisk hoste, vil legen kartlegge om noe trigger hosten, om hosten kommer i liggende posisjon, på dag eller natt, ute i kulda, i forbindelse med fysisk aktivitet, eller om man har andre symptomer i tillegg som tung pust, nysing, slim i luftveiene, feber, rennende nese eller vekttap (2,5).

3. Slim i luftveiene

Slim kaller vi også for mucus. Slim i luftveiene hjelper oss å fange opp fremmede partikler som vi puster inn, og som ikke er ønskelig at skal komme lenger ned i luftveiene. Ved noen lungesykdommer produserer kroppen mer slim enn vanlig, noe som kan legge til rette for at man lettere får infeksjoner. Økt slimproduksjon gjelder særlig for sykdommer som astma, cystisk fibrose og KOLS (3).

image: Bare en lungetransplantasjon kan gjøre Randi (53) frisk.- Det begynte med en hoste som ikke ville gi seg

Bare en lungetransplantasjon kan gjøre Randi (53) frisk.- Det begynte med en hoste som ikke ville gi seg

4. Blodig oppspytt

Blodig oppspytt, eller hemoptyse på fagspråket, opplever mange naturlig nok som skremmende. Årsaken varierer fra helt uskyldig til mer alvorlig sykdom. Ved større mengder blod skal man umiddelbart søke legehjelp. Vanlige årsaker til blodig oppspytt er bronkitt, lungebetennelse, tuberkulose, bronkioektaser (lokaliserte utvidelser i luftveiene), blodpropp i lungene og noen ganger lungekreft (4,6).

LES OGSÅ: Seks helseskader forårsaket av røyking

5. Følelse av tetthet i brystet

Personer med astma beskriver noen ganger følelsen av tetthet i brystet. Astma oppdager man ofte i barnealder, og er en kronisk sykdom med betennelse i luftveiene.

Ved mistanke om lungesykdom, ønsker legen å få informasjon om røykehistorikk, allergier, eksponering for skadelige stoffer eller gasser, kjent lungesykdommer i familien, andre sykdommer man eventuelt har, og om man har vært utsatt for høy luftforurensning. Lungesykdommer kan oppstå i alle aldre, men ofte er det forskjellige lungesykdommer som oppstår hos en nyfødt og hos en eldre person.

Utredningen består ofte av en full kroppsundersøkelse, blodprøver, blodgassprøve, bildeundersøkelse av lungene med røntgen eller CT og lungefunksjonstester som spirometri (pusteprøve) (1).

image: Luftveisinfeksjon: Når bør du å oppsøke lege?

Luftveisinfeksjon: Når bør du å oppsøke lege?

Kilder:

  1. Store medisinske leksikon, lungesykdommer
  2. BMJ Best practice, Chronic cough
  3. US National Library of Medicine, National institutes of health,Airway mucus, from production to secretion, 2006
  4. Store medisinske leksikon, hemoptyse
  5. Lommelegen, Kronisk hoste: Hva er årsaken til langvarig hoste?
  6. BMJ Best Practice, Evaluation of hemoptysis,
  7. Store medisinske leksikon, Dyspné
  8. BMJ, Best Practice, Assessment of dyspnea

Sist hentet 17.10.21.