Uspesifikke smerter i lenderyggen

Spørsmål

Jeg sliter med smerter i nedre del av ryggen, verst når jeg går og står?

Kvinne 69
Svar

Hei!


Smerter i nedre del av ryggen er relativt normalt å oppleve for de fleste. Som oftest skyldes dette mindre rifter og skader i mellomvirvelskiver eller andre strukturer kledd med smertefibre i ryggen. Disse episodene tenderer til å gå spontant over uten behov for spesielle tiltak.


Kroniske smerter i nedre del av ryggen krever nærmere utredning for å finne årsaken til. Det kan skyldes rene slitasjeforandringer i ett eller flere av ryggens ulike ledd, det kan være som ledd i en revmatisk sykdom, det kan skyldes infeksjon i ryggsøylen, det kan være rene muskulære smerter, det kan være lavenergibrudd i ryggen, det kan være sykdomsprosess i ryggen fra andre organsystemer, det kan være refererte smerter i ryggen (årsak til smertene sitter et annet sted enn i ryggen, mens symptomene oppleves i ryggen).


Jeg tror det første du skal gjøre, er å oppsøke helsepersonell som systematisk kan hjelpe deg med å undersøke rygge din, og samtidig være bevisst på at også andre tilstander kan gi smerter i ryggen. Å supplere med MR-bilder vil trolig være te naturlig neste skritt i utredningen.


 


Behandlingen, hvis det er noe som kan behandles, vil helt avhenge av hva man eventuelt avdekker.


Lykke til!