Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Tolkning av forandringer på MR av rygg og bekken

Spørsmål

Kan du tolke dette resultatet for meg og hva anbefaler du videre? Smerter i venstre hofte som går nedover i benet. MR LS-columna og iliosacralledd: Sagittal T1, T2 Dixon uten og med fettsuppresjon samt aksial T2 gjennom de tre nederste skivenivåer. Gjennom iliosacralleddene. Skråkoronal T2STIR og T1 vibe, tynne snitt samt aksial T1. I virvelcorpora ses regelmessige fokale øyer med fett posteriørt omkring intramedullære vener, uten klinisk betydning. Ingen patologisk glidning. Conus, cauda equina og den sentrale spinalkanalen er normale. I nivå L3/L4 og L4/L5 er det beskjeden skivebukning i de laterale recesser på begge sider, men gode plassforhold. Ikke tegn til rotpåvirkning. Meget gode plassforhold i spinalkanalen. Intervertebralleddene er upåfallende. R:Minimale skivebukninger i nivå L3/L4,L4/L5, men gode plassforhold. Normale iliosacralledd. MR bekken og begge hofter: Symmetrisk bekkenskjelett. Benmargsødem perifert posterolateralt i sacrum på begge sider nedenfor iliosacralleddspalten, mest venstre side, ut mot gluteus maximus og musculus multifidus forløp. Ikke lokalisert ut mot iliosacralleddet. Litt grunne hofteskåler på begge sider som ved lett grad av dysplasi. Lett asfærisk caput femoris. Ingen hydrops eller synovitt. Acetabulare labrum er normale. Jevne velbevarte bruskflater. På venstre side kan en få inntrykk av lett økede vasculære strukturer omkring forløpet for i isjiasnerven som, ellers har normalt utseende og forløp. Litt usikkert om av betydning. Gode plassforhold i ischiofemorale intervall. Proximale hamstrings sene, gluteal sener og og iliopsoassenene har normalt utseende. Ingen forstørrede bursa omkring bekken og hofter. Uspesifikt, lettgradig benmargsødem perifert, posteroinferiørt i sacrum ut mot gluteus maximus og multifidusmuskulatur forløp, mest venstre side. Litt økedevasculære strukturer omkring venstre isjiasnerve i nivå med hofteleddet, men normal fremstilling av ischiasnerven. For øvrig lett dysplastiske hofteledd, men ingen arthrose

Kvinne 43
Svar

Hei!


Jeg tenker det er greit å fokusere på de funn på MR som potensielt kan ha betydning for de plagene du angir. Det jeg ikke kommenterer er stort sett en oppramsing av strukturer og anatomi som fremstår normale på MR-bildene.


Rygg:

Her finnes det stort sett helt aldersadekvate forandringer. Litt sammenpresning av mellomvirvelskiver, men det er ikke påvist noe som skulle tilsi at det er trange forhold for avgående nerverøtter.


Bekken og hofter:

Det påvises litt signalforandringer i korsbeinet på begge sider, hvor dette ledder mot øvrig del av bekkenringen. Disse forandringene er mest uttalt på venstre side. Funnet er uspesifikt, og trenger ikke ha klinisk betydning. I noen tilfeller kan slike forandringer sees som ledd i en generell leddbetennelse.

Begge hofteskåler er litt grunne, men leddet er beskrevet som velbevart uten tegn til slitasje.

Videre beskrives litt øket mengde blodkar rundt forløpet av isjiasnerven på baksiden av hoften. Dette kan jo i teorien tenkes å kunne gi smerter som stråler ned i beinet, men dette må sammenholdes med klinikken du fremviser og hva man finner ved undersøkelse.


Lykke til!