Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Slitasje i rygg og kroniske forandringer i sener og bløtvev i bekken

Spørsmål

Hei. Kan du tolke for meg beskrivelse fra MR ? MR LS-columna: I L5 markert marg ødem i pedikkel på begge sider, mest uttalt høyre side. Utbredelse mot øvre leddfasett og til pars interarticularis. Sklerose i pars interarticularis, på venstre side uten sikker kontinuitet. Kronisk pregede forandringer der lyse kan foreligge på venstre side. Margødem i pedikkel bilateralt oppfattes som stressbetinget. Uttalt fasettledds arthrose bilateralt, overvekt høyre side. Relatert til forandringene antydet anterolistese av L5 relativ til S1, 3-4 mm. Dette er uendret siden 2015. I L4 kun antydet margødem i pedikkel på begge sider. Ingen spondylolyse eller spondylolistese. Uttalt fasettleddsartrose L4/L5 I de lumbale skiver noe tap av vanninnhold og høydereduksjon med bukning fortil og baktil. Mest uttalt bukning som protrusjon L1/L2 men gode plassforhold i de fire øverste nivåer.I nivå L5/S1 er det relatert til beskrevne forandringer reduserte plassforhold med mulig kompresjon for høyre L5-rot mellom pedikkel og skivevev i foramen. Litt uventet i forhold til angitt klinikk venstre side. Gode plassforhold i sentrale spinalkanal og venstre side. R: Stressbetinget margødem i pedikkel bilateralt L5, overvekt høyre side. Mulig kronisk spondylolyse venstre side. Antydet spondylolistese med trange plassforhold og trolig foraminal kompresjon av høyre L5-rot. MR bekken og venstre hofte: Det er bløtdelsødem lateralt for trochanter major. Uspesifikt funn som må sammenholdes med klinikk. Ingen sikre holdepunkt for bursitt og normale tendinøse komponenter for gluteus medius og minimus.Det øket heterogent signal i hamstringssenefestet forenlig med kroniske forandringer med tendinose. Kort intratendinøs ruptur i senefeste kan foreligge men ingen avulsjon eller retraksjon.Gode plassforhold i ischiofemorale intervall. Normalt signal og forløp i nervus ischiadicus. R: Hamstringstendinose venstre side med kort splitt ruptur i proksimale del.

Kvinne 53
Svar

Hei!


Det er uttalte slitasjeforandringer i ryggen din, spesielt i de såkalte fasettleddene. Det er øket belastning på deler av det tilstøtende beinvevet, spesielt i L5-nivå. På venstre side av den samme virvel, er det sannsynligvis en defekt i beinet, som gjør at L4-virvelen kan skli litt fremover i forhold til L5-virvelen. Denne glidningen måles til 3-4 mm, og det skal angivelig være uforandret med MR-tatt i 2015. Det skal likevel legges til at en reell måling av glidning, må gjøres på stående røntgenbilder, hvor ryggen belastes. Det finnes også litt bukende skiver som potensielt kan knipe mot avgående nerverot, men da på høyre side.


Utenfor hofteknoken på venstre side er det litt hevelse i bløtvevet som omgir denne delen av hoften. Det er ikke sett noen irriterte slimposer.


Det finnes også en liten kronisk forandring i uspringet for hamstringssenen på venstre side. Dette er ikke noe man skal gjøre noe med og bør vurderes av en fysioterapeut hvis man mistenker at det kan være noe som gir opphav til plager.


Lykke til!