Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Oversettelse av røntgensvar av ryggen.

Spørsmål

oversettelse/forklaring av røntgen av ryggen: (er det noen diagnose? Hva kan jeg selv gjøre med dette? behandling? er spesielt vondt når jeg har sittet en stund og reiser meg, føler at noe er "i lås", og vondt når jeg går tur) RG Bekken RG Lumbosacralcolumna Det foreligger en ca 18 grader venstrekonveks i øvre del av lumbalcolumba. Videre sees spondylolistese på ca 7 mm av virvelcorpus L4 i forhold til L5 mest sannsynlig pga uttalte fasettleddsathrose. Det er degenerative forandringer med skivehøydereduksjon og uttalte fasettleddsarthrose særlig i de tre nederste lumbale nivåer. Suspekt på rotkanal stenose L5/S1 på begge sider. Det sees diskret deviasjon av bekken med ca 4 mm benlengdeforskjell hvor venstre er lengre, mest sannsynligvis betinget i scoliose. Coxarthrose påvises ikke. Upåfallende iliosacralledd og symphysis.

Kvinne 65
Svar

Hei.


Det første som må sies her, er at det ofte er lite samsvar mellom det man ser på et røntgenbilde av en rygg, og graden av smerter hos pasienten. Sagt på annen måte: Det går ikke an å fotografere smerter. Og i tillegg er det ofte slik at det man finner på et røntgenbilde, kanskje ikke er årsaken til smertene. Ryggsmerter sitter jo særdeles ofte i muskulaturen og bløtvevet, og det vises jo ikke på røntgenbilder. Der vises bare knokler og "hardt" vev.

Det er f.eks. mulig å ha overmåte vondt i ryggen uten at det er noe som helst galt å se på et røntgenbilde, og en kan omvendt også ta et røntgenbilde av en rygg som ikke er vond i det hele tatt, og finne masse unormale ting.

Derfor er slike bilder på ingen måte noe fasitsvar på ryggvondt. Det kan gi tilleggsopplysninger noen ganger, evt avkrefte alvorlig sykdom, og derfor må svaret på et røntgenbilde alltid tolkes av den lege som har undersøkt pasienten og rekvirert røntgenbilde, slik at man kan sammenholde røntgenfunnene med pasientens symptomer. Dersom det er din fastlege som har rekvirert bildet, så skal denne legen ta stilling til røntgenfunnene, finne ut om det har noen relevans for din situasjon og dine plager, informere deg, og iverksette evt nødvendige tiltak eller behandling. Derfor skal du ubetinget spille denne ballen over til legen som har rekvirert bildet nå, og stille de konkrete spørsmål jeg har nevnt ovenfor. Det er også viktig å vite at røntgensvar og unormale funn i seg selv sjeldent gir noen absolutte diagnoser eller behandlingskonsekvenser, med mindre det dreier seg om "enten-eller"-situasjoner som f.eks. om man har eller ikke har et brudd. 


Så til oversettelsen av røntgensvaret:


"RG Lumbosacralcolumna Det foreligger en ca 18 grader venstrekonveks i øvre del av lumbalcolumba. "


I øvre del av korsryggen din er det "noe" som er konvekst mot venstre. Dvs at sett bakfra så buler det mot venstre. Det står ikke hva som er venstrekonvekst, så der har nok røntgenlegen rett og slett glemt å skrive aktuelle ord, men jeg gjetter på at det er "skoliose" som skulle stått der. Det er en skjevhet i sideplanet. Det behøver ikke å ha noe med smertene dine å gjøre, men det kan medvirke. Dette kan f.eks. være ting du har hatt i svært mange år, evt være medfødt. Bildet sier ikke noe om det.


"Videre sees spondylolistese på ca 7 mm av virvelcorpus L4 i forhold til L5"


Spondylolistese er en forskyvning av en ryggvirvel i forhold til en annen, her er det nest nederst ryggvirvel L4 som er forskjøvet 7 mm i forhold til den nederste (L5) Virvelcorpus = ryggvirvel.


 "mest sannsynlig pga uttalte fasettleddsathrose. "


Fasettledd er leddene mellom ryggtakkene. Artrose betyr "slitasje".


"Det er degenerative forandringer med skivehøydereduksjon og uttalte fasettleddsarthrose særlig i de tre nederste lumbale nivåer. "


Degenerative forandringer betyr slitasje. Uttalt fasettledddsartrose betyr "veldig mye" artrose i de leddene. Det er spesielt mye i de tre nederst ryggvirvlene.


"Suspekt på rotkanal stenose L5/S1 på begge sider. "


Rotkanalen er kanalene der nervene fra ryggmargen går ut av ryggsøylen på sin videre bane ut i kroppen. Stenose betyr "trange forhold". Det kan irritere nerven og gi smerter.


"Det sees diskret deviasjon av bekken med ca 4 mm benlengdeforskjell hvor venstre er lengre, mest sannsynligvis betinget i scoliose. "


Deviasjon betyr at bekkenet står noe skjevt. Her antar røntgenlegen at det skyldes din skoliose (se over, sideskjevheten i ryggen)


"Coxarthrose påvises ikke. "


Coxartrose  = hofteleddslitasje. Det har du ikke.


"Upåfallende iliosacralledd og symphysis."


Det er de ikke-bevegelige leddene i bekkenet. 


Oppsummert har du en sideskjevhet i ryggen, slitasje inklusiv i de små fasettleddene mellom ryggtakkene nederst i ryggen, og mulig trange kanaler til nervene.

Det er helt klart at dette kan være medvirkende årsaker til smertene og plagene dine, men i hvor stor grad er ikke noe bildet kan si noe om. Det er også viktig å være klar over at dersom man tar bilder av 65 år gamle rygger generelt, så vil en særdeles ofte finne unormale forhold som blant annet mye av det som du har, ikke minst dette med slitasje, som er å forvente med årene. 

Det er med andre ord en del unormale forhold, men samtidig må det presiseres at alvorlig sykdom som f.eks. kreftspredning ikke er funnet. Diskuter med legen som bestilte bildet om hva slags behandling som er aktuelt for deg videre. Det første jeg tenker er at fysioterapi, tilpasset fysisk aktivitet, øvelser og smertestillende sannsynligvis vil være det mest aktuelle, og at det kan tenkes å gi deg bedring. Håper det var greit svar. Ha det bra og god bedring.

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-