Igangsetting av fødsel

Spørsmål

Hei.

Jeg skal føde på privat sykehus i utlandet og har nettopp fått beskjed om at de vil sette i gang fødselen senest 4 oktober.
Jeg har hatt fått to terminfastsettelser, én 30 september og én 7 oktober(Norge). Terminkalkulatoren sier 4 oktober. Jeg vet de har andre prosedyrer i andre land, men er ikke dette veldig tidlig å sette i gang en fødsel? Jeg ønsker å vente hvertfall til uke 41.
Hva er farene ved å sette i gang en fødsel? Dette har gjort at jeg nå gruer meg veldig og er redd for det blir langt fra den naturlige fødselen jeg ønsker.

Svar

Hei.

Dette blir vanskelig for meg å svare på, for jeg vet ikke noe om hvorfor de har tatt de avgjørelser de har tatt for ditt vedkommende. Det bør du spør dem om, så får du et begrunnet svar. Det er jo ihvertfall garantert en tanke og en begrunnelse bak det.
Jeg er almenlege, og ikke gynekolog, og kan ikke så mye om dette siden jeg ikke driver med dette i det hele tatt i mitt arbeide. Jeg vedlegger derfor et standard informasjonsbrev ifra Norsk Gynekologisk Forening om igangsetting av fødsel, skrevet til kvinner som skal få dette utført. Der finner du masse nyttig og praktisk informasjon,
http://legeforeningen.no/PageFiles/170369/Vedlegg%202%20-%20Pasientinformasjon%20fødselsinduksjon.pdf

Videre siterer jeg fra Norsk Elektronisk Legehåndbok, om norske rutiner:

"Kvinnen bør i forbindelse med undersøkelsen i uke 41 informeres om når hun bør forløses dersom fødselen ikke kommer i gang spontant
Det tilstrebes at alle induksjoner bør være startet senest på dag 294-296

Fødselsinduksjon anbefales etter kontrollen i uke 41 når:
Ultralydestimert fosterstørrelse < 2,5 percentilen (<2900-3000 g i svangerskapsuke 41-42)
Redusert fostervannsmengde (AFI ≤ 5 cm, og/eller dypeste lomme ≤ 2 cm)
TUL > 14 dager senere enn sikker termin Naegele
Mors alder > 38 år
Fødselsinduksjon etter individuell vurdering dersom ingen av ovenstående faktorer er tilstede:
Legen tar den endelige beslutningen
Kvinnens ønske vektlegges
Dersom svangerskapet forsettes anbefales ultralyd med måling av fostervann og CTG 2-3 ganger hver uke
Det foreslås at alle disse kvinnene bør induseres mellom dag 294-296 i svangerskapet"

Håper at du finner mye av informasjon her. Lykke til!