Thomas Risanger
ØRE NESE HALS

Thomas Risanger

Thomas Risanger jobber som Øre Nese Hals spesialist. Han kan svare på spørsmal om symptomer og plager i, eller relatert til, ørene, nesen, bihulene og halsen. Det kan være spærsmal om infeksjoner i øvre luftveier, hørsel, heshet, svelgvansker, tinnitus og svimmelhet.