Ove Andre Remme

Ove Andre Remme

Ove Andre Remme er utdannet innen familie- og avhengighetspsykologi, med videreutdanning i behandling av utviklingstrauma. Han svarer på spørsmål knyttet til relasjonsproblemer, rus- og avhengighetsproblemer, utviklingstrauma samt emosjonelle utfordringer. Ove arbeider i dag som rus- og familieterapeut på en rusklinikk i spesialisthelsetjenesten og er i tillegg faglig leder i Sincero Helse og daglig leder i Terapivakten.