Ivan Brox

Ivan Brox

Ivan jobber som lege i spesialisering ved Gastrokirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Han har 7 års erfaring fra kirurgi, og er snart ferdig utdannet spesialist i generell kirurgi. Han kan svare på spørsmål om mage, tarm, og alt som har med kirurgi å gjøre.