Harald Meling Dobloug
ALLMENNLEGE

Harald Meling Dobloug

Harald Meling Dobloug er lege, og har bred erfaring fra både allmennmedisin, legevakt og sykehus. Han har jobbet som kirurg ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, og er medisinsk ansvarlig lege for Legevisitt.no. Harald kan svare på allmennmedisinske spørsmål, og har kort svartid.