Anne Wæhre

Anne Wæhre

Spør Anne om barn og unges helse. Anne Wæhre er spesialist i barnesykdommer, med erfaring innen barne- og ungdomspsykiatri siste 10 år. Hun har arbeidet på Karolinska Sjukhuset og Oslo universitetssykehus, der hun jobber i dag. Hun har de siste årene jobbet med barn og unge med ulike psykosomatiske tilstander, samt de som ønsker å skifte kjønn. Hun kan svare på spørsmål som gjelder barn og unge, og deres kroppslige og psykiske symptomer og bekymringer.