Andreas Ødegaard
KIRURGI

Andreas Ødegaard

Andreas Ødegaard er kirurg og spesialist i gastrokirurgi. (Mage og tarm) Dr Ødegaard kan gi deg svar på spørsmål vedrørende gastrokirurgi og også spørsmål som angår generell kirurgi.