Får øresus etter kreftbehandling

Øresus er vanlig etter cellegiftbehandling for testikkelkreft. Nesten hver tredje pasient opplever dette. - Vi har undervurdert problemet, sier professor Sophie D. Fosså, som nå vil gi cellegiften på en mer skånsom måte.

Lisboa: Vel 30 prosent av pasientene som får testikkelkreft plages av øresus. Plagene kommer tre måneder etter avsluttet behandling.

-Skal ikke bare overleveProfessor Sophie D. Fosså (bildet) er opptatt av at pasientene ikke bare skal overleve, men få en best mulig livskvalitet etterpå. Nå har hun og hennes medarbeidere sammenlignet cellegiftbehandling gitt over tre og fem dager. Resultatene ble presentert på den europeiske kreftkongressen ECCO 11 i Lisboa forrige uke.

Over flere dager
- Vi ser at problemer med både kvalme og øresus blir mindre når tre cellegiftsykluser gis over fem dager. Mine kolleger fra England kommenterte at det har vi ikke råd til å gjøre. Jeg mener vi ikke har ikke råd til å la være. Vi har hatt pasienter som har måttet skifte yrke på grunn av øresus, sier hun til kreft.no

I en annen studie har Fosså fulgt testikkelkreftpasienter i gjennomsnittlig 12 år. Også denne studien viser at øresus er plagsomt for mange.

98 prosent overlever
De aller fleste testikkelkreftpasientene overlever. En studie fra Haukeland sykehus viser at 98 til 100 prosent blir kvitt sykdommen.

- Da blir det desto viktigere å ta vare på pasientenes livskvalitet, kommenterer professor Olav Dahl, som presenterte de positive tallene på ECCO-kongressen.

Flere langtidsbivirkningerOgså andre langtidsbivirkninger enn øresus kan oppstå.

- Vi ser fra vår langtidsstudie at de som fikk sykdommen i ung alder, før de hadde skaffet seg utdannelse og familie, har de har største plagene. Mange har angst, noen har depresjon og kronisk trøtthet. Slike plager har også eldre aldersgrupper, men vi ser at angstplager er klart vanligst hos de yngste. Vi ser også at noen legger på seg og går litt for mye opp i vekt. Dette kan ha både med behandlingen og underliggende faktorer å gjøre. Det er viktig at de kommer i fysisk aktivitet når cellegiftbehandlingen er avsluttet, sier Fosså.

- Bør denne pasientgruppen ha en egen helseveileder?

- En god sykepleier kan gjøre mye. Ved Radiumhospitalet lar vi pasientene komme til hyppige kontroller på sykehuset. Jeg ser også at Ungdomsgruppen i Den Norske Kreftforening er viktig for disse pasientene, sier Fosså.