Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Samboer (30) har polypp i tykktarm. Har hun økt risiko for kreft? Bør jeg sjekke meg?

Spørsmål

Hei! Min samboer på 30 fikk tidligere i sommer fjernet en ca 3 cm stor tubulovilløst adenom med tegn til grov dysplasi. Og har nå fjernet de siste restene av polyppen. Er det dermed sagt større muligheter for henne å få tarmkreft i fremtiden? Hun ble innkalt til kontroll igjen neste år så jeg regner da med at vi ikke har noe å bekymre oss akkurat nå. Virker som normal prossedyre med denne typen polypp. Burde jeg som har delt hennes miljø, mat og livsstil også sjekke meg? Takk for evnt. svar!

Mann 30
Svar

Hei! Norge er faktisk et av landene i verden med høyest forekomst av kreft i tykktarm og endetarm. Hver dag får ti nordmenn påvist denne kreftformen, som ofte ikke gir symptomer før sent i sykdomsforløpet. Screening av befolknigen kan redusere tarmkreftdødeligheten. Påvisning av kreft i tidlig stadium gir god prognose. Det er også mulig å fjerne polypper med forstadier (adenomer med dysplasi) før utvikling av kreft. De fleste tilfeller av tykk- og endetarmskreft utvikles fra adenomer, men de færreste adenomer (<10 %) blir til kreft. 2/3 av adenomene viser tegn til regresjon i løpet av 2–3 år. 

Det finnes flere screeningmetoder for tarmkreft, men det er ikke avklart hvilken som er best i et folkehelseperspektiv. Den beste undersøkelsen er koloskopi hvor tarmen først må tømmes for avføring før tarmen undersøkes med en slange (koloskop) som føres inn fra endetarmsåpningen. Et koloskop er et bøyelig ca halvannen meter langt kikkertlignende instrument med et miniatyrvideokamera i enden. Bilder fra tarmkanalen overføres direkte til en TV skjerm. Ved koloskopi kan man få direkte innsyn i hele tykktarmen og ved behov de nedre 10-20 cm av tynntarmen. Man kan via instrumentet gjøre mindre kirurgiske inngrep, som fjerning av polypper (godartede svulster) og ta vevsprøver fra slimhinnen. Undersøkelsen gir mer presis informasjon enn røntgen undersøkelser. Disse undersøkelsene fordrer samme forberedelse som coloskopi, men man kan ikke ta vevsprøver. 

Noen personer danner oftere polypper (adenomer) enn andre. Dette er først og fremst genetisk betinget, men kan også skyldes mat og livsstil. Noen polypper kalles hyperplastiske polypper og er alltid godartede. Adenomer er vanligvis godartede, men i noen tilfeller kan de utvikle seg til kreftsvulster (tykktarmskreft). Når en patolog undersøker et adenom i mikroskopet vurderes grad av forstadier (lett dysplasi, moderat dyplasi og grov dysplasi), og om det kan være kreft. Polypper er sjelden før 40 års alder, men 25 % av 50 åringer og 50 % av 70 åringer har en eller flere polypper.

1. Er det dermed sagt større muligheter for henne å få tarmkreft i fremtiden?

Ja. Personer med polypper har økt risiko for å få nye polypper. Polypper bør fjernes og sendes inn til patolog. Personer med polypper bør undersøkes med koloskopi hvert femte år, og nye polypper bør fjernes og sendes inn til undersøkelse. Det er to forhold som gjør at hun har høyere risiko enn en tilfeldig person. For det første var det høygradige forstadier (grov dysplasi) i polyppen. For det andre er hun svært ung (30 år) tatt i betraktning at slike polypper sjelden forekommer før 40 års alder.

2. Hun ble innkalt til kontroll igjen neste år så jeg regner da med at vi ikke har noe å bekymre oss akkurat nå.

Enig. Kontroll om ett år høres fornuftig ut. Dersom alt er normalt om ett år kan hun trolig vente to til tre år til neste undersøkelse og deretter undersøkes hvert femte år. Risko for kreft er lav ved regelmessig undersøkelse når alle polypper fjernes fortløpnede. En eventuell kreftsykdom vil kunne oppdages i tidlig stadium.

3. Virker som normal prossedyre med denne typen polypp.

Ja. Personer med tykktarmspolypper (adenomer) med forstadier til kreft bør følges opp regelmessig.

4. Burde jeg som har delt hennes miljø, mat og livsstil også sjekke meg?

Nei. I utgangspunktet har du ikke økt risiko for polypper i tykktarm eller tykktarmskreft selv om din samboer har hatt en polypp. Det er unødvendig å undersøke tykktarmen din før du blir 50 år.

Du kan lese mer om screening for tykktarmskreft her:

https://www.kreftregisteret.no/screening/Tarmscreening/

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/kreft-i-tykktarm-og-endetarm/5-polypper

Annonse

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Spør vår fagperson, eller en av våre andre spesialister, og få svar innen 3 dager.

Still et spørsmål
Brynjulf Barexstein ALLMENNLEGE
Få svar innen 3 dager for 299,-