Analkreft

Kreft i analkanalen er en sjelden sykdom med symptomer som lett forveksles med hemoroider. Den skyldes oftest HPV og den viktigste behandlingen er strålebehandling.

ANALKANALEN: Rectum og anus er nederste delen av tarmsystemet. Ved kreft her er de vanligste symptomene blødning, kløe og smerter. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock
ANALKANALEN: Rectum og anus er nederste delen av tarmsystemet. Ved kreft her er de vanligste symptomene blødning, kløe og smerter. Foto: NTB Scanpix/Shutterstock Vis mer

Spør en lege!

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

Analkanalen (canalis analis) er den nederste delen av endetarmen. Når det oppstår kreft i området fra endetarmsåpningen og cirka fem centimeter opp, i området innenfor lukkemuskelen, kalles det for analkanalkreft eller plateepitelkarsinom i analkanalen.

Man skiller mellom perianal kreft (kreft som dukker opp omkring endetarmsåpningen, men som ikke mer enn 5 centimeter unna) og analkreft. Hvis kreften oppstår mer enn 5 centimeter fra anus, regnes det som hudkreft.

Selve analkanalen er mellom 3 og 4 centimeter lang, mens den er cirka 1 centimeter kortere hos kvinner. Skillet mellom endetarmen og analkanalen er 4-5 centimeter inne i analkanalen. Dette skillet går ved overgangssonen linea dentata hvor huden skifter til å bli en slimhinne.

image: Symptomer på tarmkreft

Symptomer på tarmkreft

Årsaker til analkreft

Det er tre faktorer som disponerer for analkreft.

1. HPV

HPV er forkortelsen for Humant papillomavirus.

 • Ved kreft i analkanalen er cirka 85-90 prosent positive for HPV16, mens noen få er positive for HPV18 og HPV33.
 • Det er også funnet sammenheng mellom tidligere HPV-relatert gynekologisk kreft og analkreft hos kvinner.
 • Hos menn som har sex med menn er det funnet en sammenheng mellom HPV-infeksjon og forstadier til kreft.

Les om HPV-vaksine

2. Immunsuppresjon (undertrykkelse av immunreaksjoner)

 • HIV-positive menn har økt sjanse for å utvikle analkreft
 • Pasienter som har gjennomgått organtransplantasjon, eller er immunsupprimerte på grunn av en annen sykdom eller medisinsk behandling, har økt forekomst av analkreft.

3. Røyking

 • Studier viser at det er flere assosiasjoner mellom analkreft og røyking, og risikofaktorene synes å forsterke hverandre.

Kilde: Helsedirektoratet: Nasjonalt handlingsprogram

Utbredelse

Mens kreft i tykktarm eller endetarm (kolorektal kreft) er en av de vanligste kreftformene i Norge, er analkreft heller sjelden. I 2015 ble det påvist 73 nye tilfeller av analkreft, ifølge tall fra Kreftregisteret. 51 av tilfellene var kvinner, mens 22 av de registrerte tilfellene var menn.

Gjennomsnittsalder ved diagnose er 65 år.

– Vi observerer at forekomsten av analkreft har vært markant økende i Norge siden tidlig på 70-tallet, både blant kvinner og menn, sier Bo Terning Hansen, forsker ved Kreftregisteret.

Sykdommen forekommer dobbelt så ofte hos kvinner som hos menn, og det antas at seksuelt overført humant papillomavirus er en viktig årsaksfaktor.

– Vi vet at kvinner som har hatt forstadier til livmorhalskreft eller livmorhalskreft har også en forhøyet risiko for å få annen HPV-relatert kreft, som for eksempel analkreft, sier Hansen ved Kreftregisteret.

Kan få analkreft uten å ha hatt analsex

Det er ikke nødvendig med analsex for å få analkreft av HPV.

– Viruset kan spres fra slimhinne til slimhinne uten seksuell kontakt. Dersom man klør seg litt her og der, og får med epitelceller under neglene, kan dette være nok til å smitte. Analkreft forekommer også hos heteroseksuelle menn som aldri har hatt analsex, opplyser Sveinung Sørbye, overlege ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge, til Lommelegen.no.

Kvinner har generelt høyere risiko for analkreft enn menn, men menn som har sex med menn (MSM) har høyere risiko for analkreft enn kvinner har for livmorhalskreft. HIV-positive MSM er spesielt utsatte for analkreft.

– Hvordan kan man merke at man har fått HPV-viruset i analområdet?

– HPV-infeksjoner og celleforandringer gir vanligvis ingen symptomer. Noen HPV-typer (som HPV type 6 og 11) kan forårsake kjønnsvorter. Disse HPV-typene er sjelden årsak til kreft, men er du smittet av en HPV-type, kan du også være smittet av flere HPV-typer (som HPV type 16 og 18), påpeker Sørbye.

LES OGSÅ: De vanligste bivirkningene av HPV-vaksinen

Symptomer på analkreft

De vanligste symptomene er:

 1. Blødning
 2. Kløe
 3. Smerter

– Analkreft kan lett forveksles med hemoroider, og det er det som er det store problemet. Nesten alle som kommer hit har trodd at det skyltes hemoroider. Det begynner gjerne med små problemer som ligner hemoroider, men det forsvinner ikke når de prøver å behandle det, opplyser Marianne Grønlie Guren, overlege ved avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.

– Ved mistanke om hemoroider, hvor lenge bør man se det an, før man oppsøker lege?

– Hvis du tror du har hemoroider, bør du gå til fastlege. Ikke se det an. Symptomer fra analkanalen bør undersøkes av lege, som ved en rektaleksplorasjon vil kunne se eller kjenne om plagene skyldes en svulst eller hemoroider, råder Guren.

Analkreft utvikler seg over tid. Ofte oppdager pasienten selv at det er noe uvanlig i analkanalen eller i hudområdet rundt.

Det kan være:

– Ved nyoppståtte symptomer fra analkanal, bør man ikke slå seg til ro med at det trolig er hemoroider med mindre en lege har fastslått at det faktisk er hemoroider, sier Guren.

HEMOROIDER? Ikke slå deg til ro med at det sikkert er hemoroider før en lege har fastslått det. Foto: Shutterstock
HEMOROIDER? Ikke slå deg til ro med at det sikkert er hemoroider før en lege har fastslått det. Foto: Shutterstock Vis mer

LES OGSÅ: Derfor bør menn ta HPV-vaksine

Diagnostisering

Rektal eksplorasjon er obligatorisk ved utredning av symptomer i og rundt analkanalen, ifølge Helsedirektoratet.

Kreftdiagnosen skal bekreftes med biopsi og det bør testes for HPV. Det er andre typer kreftceller i analkreft enn kreft i tykktarm eller endetarm, og derfor tas det vevsprøve av svulsten for å sjekke hvilken type kreft det er. Dette har betydning for valg av behandling.

Ved funn av tumor eller blødning skal legen henvise pasienten for utredning som ved pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft.

På kirurgisk poliklinikk blir det utført digital rektal eksplorasjon, anorektokopi og biopsi og eventuelt gynekologisk undersøkelse. Når det er mistanke om analkreft tas det videre undersøkelse som MR-undersøkelse av bekken, CT-undersøkelse av abdomen og thorax, og vanlige laboratorieprøver.

image: Lynch syndrom: Arvelig analkreft

Lynch syndrom: Arvelig analkreft

Ved diagnosetidspunkt har analkreft oftest lokal utbredelse, mens 30-40 prosent av pasientene har spredning til lymfeknuter, og kun 5-8 prosent har kreftspredning til et område langt unna den opprinnelige svulsten.

LES OGSÅ: Sannheten om HPV

Behandling

Analkreft behandles ikke med kirurgi. Hovedbehandlingen er strålebehandling - og gjerne i kombinasjon med cellegiftbehandling.

I løpet av seks uker må pasienten ha en strålebehandling om dagen, og det kan ta opptil tre til seks måneder før svulsten har gått bort.

Deretter følges pasienten i fem år.

Prognosene avhenger over hvor langt kreftsykdommen er kommet ved stilt diagnose. Jo tidligere, jo bedre.

Ved svulster under fem centimeter uten lymfeknutespredning, er det meget god prognose, ifølge Tidsskriftet Den Norske Legeforening

 • Mindre svulster (80-95 prosent femårsoverlevelse)
 • Større svulster (45-60 prosent).
 • Pasienten med lymfeknutespredning (50-60 prosent femårsoverlevelse)

LES OGSÅ: Hemoroider

Forebygging

Vaksinering regnes som den beste forebygging mot HPV-smitte. De aller fleste tilfeller av analkreft skyldes HPV type 16, og den beskytter HPV-vaksinen mot.

– Siden vaksinen er relativt ny, og analkreft er relativt sjelden og tar lang tid å utvikle, vil det ennå gå flere år før en vitenskapelig kan bevise at vaksinen faktisk forhindrer analkreft. Det finnes allerede bevis for at vaksinen gir beskyttelse mot forstadier til analkreft, opplyser Hansen i Kreftregisteret.

Fortsatt diskuteres det om vaksinering av gutter skal bli en del av vaksinasjonsprogrammet i Norge.

– Siden kvinner og menn er ganske like rent biologisk, er HPV-vaksinen godkjent til forebygging av analkreft hos både kvinner og menn, ifølge Sørbye, som er en av Norges fremste når det gjelder HPV-vaksine og forebygging av livmorhalskreft.

Bruk av kondom anbefales for å unngå HPV-smitte.

LES OGSÅ: Slik blir du IKKE smittet av HIV