Har du spørsmål til legen?

Doctor photo

Har du spørsmål til legen?

Skriv anonymt til en av våre spesialister og få svar innen én eller tre dager. Send spørsmål nå!

70 år gammel mann med stabil PSA. Bør jeg ta ultralyd for å utelukke prostatakreft?

Spørsmål

Jeg er en mann på 70 med god helse og ingen helseproblemer. Jeg er imidlertid ganske opptatt av problematikken rundt prostatakreft da min samboer gjennom mange år døde av dette. Jeg har derfor testet meg jevnlig. I den seinere tida har testene bare bestått av psa-prøver. Jeg har imidlertid lest at det er ulike oppfatninger av verdien av denne testen og at en også burde ta en rektal prøve. Dette bl.a. etter uttalelser fra legene Jonas Kinge Bergland og Kaveh Rashidi. Jeg tok for en stund siden kontakt med min fastlege for en undersøkelse og bad om en fysisk test av prostata. Hun vegret seg og mente at det var en usikker test og at psa-måling var sikrere. Hun sa også at denne testen ble anbefalt av helsemyndighetene. Jeg forklarte henne min situasjon og da mente hun at en ultralydundersøkelse kunne være hensiktsmessig. Før henvising til ultralyd ville en psa-prøve være nødvendig. Over PasientPost fikk jeg noen dager seinere følgende melding fra fastlegen: "Hei,PSA er helt stabil fra 2013.Det er ikke nødvendig med undersøkelser.Hvis du får plager kan du ta kontakt igjen." Hva bør jeg nå gjøre for å føle meg sikker? Bør jeg slå meg til ro med dette eller ta en ultralydundersøkelse?

Mann 70
Svar

Klinisk undersøkelse av prostatakjertelen gjøres ved at legen fører en finger i endetarmen for å kjenne størrelse og form på prostatakjertelen. Dette er en vanlig undersøkelse som ofte blir gjort ved en generell sjekk hos legen. Ultralydundersøkelse av prostata er først og fremst aktuelt når man skal ta nålebiopsier (vevsprøver til undersøkelse i mikroskop av patolog) på grunnlag av forhøyet PSA, kliniske funn eller ved symptomer på protatakreft. Ultralydundersøkelse uten biopsier er ikke en veldig god undersøkelse. MR av prostata er en bedre undersøkelse, men brukes først og fremst ved sterk mistanke om prostatakreft til tross for negative biopsier.

Vanlige symptomer på kreft i prostata er:


  • tynn og svak urinstråle
  • hyppig vannlating
  • vanskelig å tømme urinblæren
  • blod i urinen eller sædvæsken
  • smerter i rygg og skjelett
  • allmennsymptomer som tretthet og vekttap

Selv om prostatakreft i mange tilfeller ikke gir merkbare symptomer i tidlig fase av sykdommen, anbefaler ikke norske helsemyndigheter regelmessig undersøkelse av PSA hos friske menn. Det er ikke vist at screening med blodprøver for PSA har effekt på dødelighet.  Nasjonale retningslinjer for prostatakreft anbefaler ikke et organisert screeningprogram for prostatakreft hos symptomfrie menn 

https://tidsskriftet.no/en/2013/09/overforbruk-av-psa-test

Basert på nasjonale anbefalinger bør du slå deg til ro med at du ikke har noen symptomer på kreft i prostata og at PSA-verdiene dine er stabile. Det vil aldri være mulig å bli helt sikker på at du ikke har kreft. Selv ved normal MR kan du ha små områder med kreft i prostata som ikke er synlige. Selv om du faktisk har kreft, er det statistisk sett lav risiko for at du kommer til å dø av prostatakreft fordi de fleste tilfeller av kreft (78 %) som blir funnet basert på PSA-målinger er lavgradige, og vil i de fleste tilfeller aldri gi plager. Overdiagnostisering kan føre til unødigvendig behandling og nedsatt livskvalitet.

Se også:

https://kreftforeningen.no/om-kreft/kreftformer/prostatakreft/